Ympäristökorvaus, kansalliset peltotuet ja eläinten hyvinvointikorvaus maksuun marraskuussa

9. marraskuuta 2021

Ruokavirasto maksaa marraskuussa maatiloille keväällä 2021 haettujen ympäristökorvausten ja eläinten hyvinvointikorvausten ennakot sekä kansalliset peltotuet. Ympäristökorvausta maksetaan sitoumusten ja sopimusten perusteella yhteensä noin 200 miljoonaa euroa. Eläintiloille maksettavien eläinten hyvinvointikorvausten ennakoiden kokonaissumma on noin 36,5 miljoonaa euroa. Kansallisia peltotukia maksetaan maatiloille yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

Marraskuun ensimmäinen maksupäivä on 11.11., jolloin maksuun tulevat seuraavat ympäristösopimusten perusteella maksettavat korvaukset: kosteikkojen hoito, maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä kurki-, hanhi- ja joutsenpellot. Ympäristösitoumusten mukaiset korvaukset ja alkuperäisrotujen kasvattaminen -ympäristösopimukset maksetaan 18.11. alkaen. Ympäristösopimusten ja -sitoumusten perusteella maksettava ennakko on noin 85 prosenttia tuen kokonaismäärästä.

Eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot tulevat maksuun 25.11. alkaen. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2021 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Myös kansalliset peltotuet maksetaan 25.11. alkaen. Kansallisina peltotukina maksetaan yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuorten viljelijöiden tukea ja sokerijuurikkaan tukea.

Joulukuussa maksuun tulevat luonnonhaittakorvauksen loppumaksu, perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki (EU), peltokasvipalkkio, EU:n lypsylehmäpalkkio ja EU:n nautapalkkio sekä alkuperäiskasvien ylläpitosopimukset. Ruokavirasto tiedottaa joulukuussa maksettavien tukien maksupäivistä, kun ne ovat varmistuneet.

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja. Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2021 (ruokavirasto.fi)

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi