Mitä valvonnan jälkeen?

ELY-keskus lähettää maatilallesi yhteenvedon valvonnasta. Yhteenveto koostuu valvontahavainnoista ja mittaustuloksista sekä eläinkohtaisista tiedoista.

Voit kirjata tarkastusta koskevat mielipiteesi saamaasi yhteenvetoon ja palauttaa sen valvonnan tehneeseen ELY-keskukseen. Yhteenvetoon kirjatut huomiot voivat olla hyödyksi myöhemmin, jos haet tukipäätökseesi muutosta oikaisuvaatimuksella.

Tiedon valvonnan lopullisesta tuloksesta saat tukipäätöksen yhteydessä. Voit hakea tarvittaessa oikaisua tukipäätökseen valvonnan tehneestä ELY-keskuksesta.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen voit hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.