Ekologisen alan viherkesantojen sadonkorjuu mahdollista tänä vuonna

29. kesäkuuta 2020

Kuivuus on hidastanut nurmien ja laidunten kasvua. Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi viljelijät voivat korjata sadon ja laiduntaa ekologiseksi alaksi ilmoitettuja viherkesantoja jo ennen elokuun puoliväliä. Viherryttämistuen ehtojen mukaan ekologiseksi alaksi ilmoitetuilla kesannoilla ei saa harjoittaa maataloustoimintaa 1.1. ja 15.8. välisenä aikana. Ruokaviraston linjaus on, että ilmoittamalla kuivuuden ylivoimaiseksi esteeksi ekologisen alan viherkesannon sadon korjaamisesta tai laidunnuksesta ei aiheudu tänä vuonna vähennyksiä viherryttämistukeen.

Ylivoimaisen esteen käytöstä ilmoitus kuntaan

Ekologisen alan velvoite koskee Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Ahvenanmaan maakuntia. Ekologisen alan viherkesantojen sadonkorjuu on mahdollista, kun tilan tuottama rehusato on jäämässä kuivuuden takia merkittävästi normaalia pienemmäksi. Poikkeus koskee myös kasvinviljelytiloja. Kaikkia muita ekologiseen alaan liittyviä ehtoja on kuitenkin noudatettava.

Poikkeusta hyödyntävän maatilan tulee ilmoittaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, että kyseessä on kuivuudesta johtuva ylivoimainen este ja poikkeuksellinen olosuhde. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 15 työpäivän kuluessa siitä, kun ilmoitus on mahdollista tehdä. Viljelijän tulee liittää ilmoitukseen tarkat tiedot edeltäneistä olosuhteista, kuten sademääristä. Ilmoitukseen on kirjattava niiden viherkesantolohkojen pinta-alat, jotka aiotaan korjata tai laiduntaa. Ilmoituksessa on oltava myös perustelut sille, miksi alalta on tarpeen korjata sato tai laiduntaa alaa.

Ylivoimaisen esteen ja poikkeuksellisten olosuhteiden tilanteet tarkastellaan kunnissa tapauskohtaisesti.

Lisätietoa ruokavirasto.fi:stä:

Lisätietoja tuenhakijalle:
Kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Susanna Jansson
0295 204 325
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi