Kansalliset kotieläintuet, kasvihuonetuki ja ympäristösopimukset maksuun huhtikuussa

9. huhtikuuta 2019

Ruokavirasto aloittaa kansallisten kotieläintukien, kasvihuonetuotannon tuen ennakoiden ja ympäristösopimusten loppuosien maksamisen perjantaina 26.4.2019. Tukia maksetaan maatiloille yhteensä noin 117 miljoonaa euroa.

Kansallisia kotieläintukia maksetaan vuoden 2018 tukien loppumaksuina noin 37,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2019 ennakoina noin 62,5 miljoonaa euroa. Kasvihuonetuen ennakkoa maksetaan noin 14,5 miljoonaa euroa, joka on noin 60 prosenttia vuonna 2019 haetusta kasvihuonetuesta. Ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimusten mukaisia vuoden 2018 korvausten loppuosia (noin 15 %) tulee maksuun noin 2,5 miljoonaa euroa. Ympäristösopimukset koskevat kosteikon hoitoa, maatalousluonnon monimuotoisuutta sekä maiseman hoitoa.

Tuensaajat voivat tarkistaa tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelusta.

Tavoitteellinen maksuaikataulu

Lisätietoa Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
029 520 4330
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi