Lisätukien ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakuaika jatkuu 4.2.2019 asti

1. helmikuuta 2019

Maatilat voivat palauttaa kuivuuden takia maksettavien lisätukien ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakemuksia paperilomakkeilla maanantaihin 4.2.2019 asti. Tukien hakuaika päättyi 31.1.2019, mutta hakuaikaa jatketaan sähköisessä asioinnissa ilmenneiden ongelmien vuoksi.

Verkkoasiointipalvelu Vipussa oli viimeisen hakupäivän iltana hetkellisiä häiriöitä, joiden vuoksi osa viljelijöistä ei saanut lähetettyä hakemustaan. Häiriöiden syynä oli alustavan tiedon mukaan palveluntuottajamme palvelimen vaihto, joka aiheutti Vipu-palvelun sähköisen asioinnin etusivulla virhetilanteita pääsyssä hakemuksen täyttöön.

Lisätukien ja eläinten hyvinvointikorvauksen hakulomakkeet voi palauttaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle viimeistään 4.2.2019. Lisätukia kuivuuden aiheuttamiin menetyksiin haetaan Ruokaviraston lomakkeella 486 ja eläinten hyvinvointikorvausta lomakkeella 472. Viljelijät voivat kysyä kunnasta myös mahdollisuutta palauttaa lomakkeet sähköpostitse.

Ruokavirasto kannustaa viljelijöitä palauttamaan hakemukset virka-aikaan, jolloin asiointiin saa halutessaan apua oman kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lomake 486   
Lomake 472

Lisätietoa Ruokavirastosta
Ruokavirasto.fi: Kriisituet 2018
Ruokavirasto.fi: Eläinten hyvinvointikorvaus

Vipu-palvelu
Tietojärjestelmäasiantuntija Maria Jukkola, 029 520 4343

Tuet kuivuuden aiheuttamiin menetyksiin
Ylitarkastaja Lea Anttalainen. 029 520 4128
Ylitarkastaja Riikka Klemola, 029 520 4438

Eläinten hyvinvointikorvaus
Ylitarkastaja Timo Keskinen, 029 520 4415

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi