Luonnon monimuotoisuutta maaseudulla edistetään yhteistyössä asiakkaiden kanssa

30. syyskuuta 2021

Ruokavirasto on aloittanut aiempaa kattavammat toimet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja lisäämiseksi maatiloilla. Luonnon monimuotoisuuden tukeminen maaseudulla varmistaa osaltaan kestävää ruoantuotantoa, viljelijöiden elinkeinon jatkumista, maaseudun elinvoimaisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Maatalousluonnon monimuotoisuutta Ruokavirastossa edistää LUMO-projekti, jossa tehdään tiiviisti yhteistyötä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.

Keväällä 2021 alkaneessa LUMO-projektissa on selvitetty viljelijöiden ja neuvojien sekä ELY-keskusten ja kuntien työntekijöiden kokemuksia ja ajatuksia luonnon monimuotoisuudesta maatilaympäristöissä. Selvitystyötä on tehty kyselyjen, haastattelujen ja työpajojen avulla.

Selvityksen mukaan monet viljelijät toivovat Ruokavirastolta apua siihen, miten tilaa ja sen toimintaa voisi kehittää monimuotoisuutta tukevaksi, sillä viljelijä ei välttämättä osaa tunnistaa tilansa mahdollisuuksia maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Neuvonnalla viranomainen tukisi selkeämmin viljelijän päämäärätietoista työtä tilalla. Viljelijät toivovat viranomaiselta erityisesti inhimillisyyttä, ymmärrystä ja kykyä kuunnella viljelijää. Viljelijöiden mukaan Ruokaviraston tulisi myös huolehtia tulevaisuudessa siitä, että tukijärjestelmän ristiriitaisuudet maatalousluonnon monimuotoisuutta edistävissä toimissa tulisivat päättäjien tietoisuuteen aiempaa paremmin.

Neuvojat, ELY-keskukset ja kunnat puolestaan kokivat, että tieto maatalousluonnon monimuotoisuudesta on hajanaista, tukijärjestelmä on osittain ristiriidassa tilalla tehtävien monimuotoisuutta edistävien tekojen kanssa ja osa viljelijöistä pitää asiaa toissijaisena. Hallinto ja neuvojat kaipaavat myös vuorovaikutuksen lisäämistä aiheen parissa toimivien verkostossa ja Ruokavirastolta näkyvämpää roolia aiheen edistämisessä.

Ruokavirasto ottaa vahvemman roolin maatalousluonnon monimuotoisuuden edistämisessä

LUMO-projektissa tuotetaan kaksi verkkokokonaisuutta maatalousluonnon monimuotoisuudesta. Ensimmäinen verkkokokonaisuus on kattava perustietopaketti, jossa annetaan konkreettisia vinkkejä siihen, miten maatalousluonnon monimuotoisuutta voidaan edistää jokaisella maatilalla Suomessa. Toinen kokonaisuus on luonnonlaitumiin keskittyvä syventävä osio, jossa jo aiheesta tietävät voivat kehittää osaamistaan ja ammattitaitoaan.

Verkkokokonaisuuksien pohjalta projektissa suunnitellaan kurssia maatalousluonnon monimuotoisuudesta ammattikorkeakoulujen avoimeen opintotarjontaportaaliin. Aiheesta kiinnostuneille ja alan toimijoille järjestetään ensi vuonna verkostoitumistapahtuma vuorovaikutuksen lisäämiseksi. Asiakkaat ja sidosryhmät osallistuvat projektityöskentelyyn koko projektin keston ajan.

LUMO-projekti toteutetaan vuosina 2021–2022. Projektin rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää LUMO-projektista (ruokavirasto.fi)

 

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Paula Nykänen

viestintäasiantuntija, LUMO-projekti

paula.nykanen@ruokavirasto.fi

050 329 2676