Luonnonhaittakorvauksen loppumaksu ja kansalliset peltotuet maksuun joulukuun alussa

12. marraskuuta 2019

Ruokavirasto maksaa luonnonhaittakorvauksen loppumaksun ja kansalliset peltotuet 5.12. alkaen. Luonnonhaittakorvausta tulee maksuun yhteensä noin 74 miljoonaa euroa. Kansallisia peltotukia eli yleistä hehtaaritukea, pohjoista hehtaaritukea, nuoren viljelijän tukea ja sokerijuurikkaan kansallista tukea maksetaan maatiloille yhteensä noin 21,5 miljoonaa euroa. 

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ELY-keskukset hyväksyvät maksuaineistoja.

Maatilalleen maksetut tuet viljelijät voivat tarkistaa Vipu-palvelusta. Ruokavirasto ei postita enää jatkossa viljelijöille vuosittaisia yhteenvetoja maksetuista maataloustuista.

Tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2019

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Teppo Jauhiainen
040 714 5855
teppo.jauhiainen@ruokavirasto.fi