MMM: Maatilojen ahdinkoa varaudutaan helpottamaan lainojen valtiontakauksella

27. maaliskuuta 2020

Maa- ja metsätalousministeriö lisää valtiontakauksien myöntövaltuutta maatilojen maksuvalmiuslainoille. Tällä pyritään varautumaan koronaviruksesta aiheutuviin maatilojen talousvaikeuksiin. Maatilatalouden kehittämisrahaston (Makera) kautta myönnetään maatiloille alkutuotantoon ja maatilayritysten juoksevien kuluihin valtiontakauksia enintään 15 miljoonan euron edestä. MMM:n tiedote 26.3.2020.

Valtiontakauksen haku alkaa maanantaina 30.3.2020. Valtiontakausta haetaan lomakkeella 493 ELY-keskuksesta viimeistään 30.4.2020. Päätöksenteko alkaa ELY-keskuksissa toukokuun aikana. Lisätietoa ruokavirasto.fissä.