Muutoksia puutarhatuotteiden varastointitukeen – haku päättyy 11.11.2019

1. lokakuuta 2019

Puutarhatuotteiden varastointituen hakuaika siirtyy tänä syksynä lokakuulta marraskuulle. Tukea voi nyt hakea marras- ja joulukuun puutarhatuotteiden varastomäärien perusteella. Tukeen oikeuttavia puutarhatuotteita ovat kiinankaali, kyssäkaali, lanttu, mukulaselleri, nauris, omena, palsternakka, porkkana, punajuuri, punakaali, purjo, ruusukaali, savoijinkaali, sipuli ja valkokaali.

Tukea voi hakea viljelijä, jolla on vähintään yksi hehtaari puutarhakasvien viljelyalaa. Varastoitujen tuotteiden tulee olla viljelijän itsensä tuottamia. Varastointiin käytettävän varaston on oltava hänen hallinnassaan ja täytettävä sille asetetut vaatimukset. Tukea hakevan viljelijän tulee olla yli 18-vuotias. Jos tukea haetaan yhteisölle, vähintään yhden yhteisön jäsenistä on oltava yli 18-vuotias.

Tukisumma määräytyy varastomäärien keskiarvosta

Viljelijän on pidettävä kirjaa varastoitavista tuotteista 1.11.–31.12.2019. Tuen määrä lasketaan marras- ja joulukuun puutarhatuotteiden varastomäärien keskiarvosta. Tukea hakiessaan viljelijä ilmoittaa marraskuun varastomäärän 1.11. tilanteen mukaan. Joulukuussa viljelijän on palautettava lisäksi liitelomake, jossa hän ilmoittaa varastomäärän 15.12. tilanteen mukaan.  

Varastointitukea maksetaan koko Suomessa. Tukialueella AB varastointituki maksetaan Etelä-Suomen kansallisena tukena ja tukialueella C pohjoisena tukena. Satoa tuottavan pellon sijainti määrää sen, kumpaa tukea viljelijä saa varastoimistaan puutarhatuotteista.

Tuki maksetaan arviolta maalis–huhtikuussa 2020. Puutarhatuotteiden varastomäärä ja varaston tyyppi vaikuttavat maksettavan tuen määrään. Tukea voi saada enimmillään seuraavasti:

  • Koneellisesti jäähdytetty varasto tukialueella AB: 10,0 euroa/m3 ja tukialueella C 14,2 euroa/m³
  • Muu varasto tukialueella AB: 6,2 euroa/m3 ja tukialueella C 8,8 euroa/m³.

Hakulomake palautettava marraskuussa, liite joulukuussa

Puutarhatuotteiden varastointitukea haetaan lomakkeella 228 ja liitteellä 228B. Lomakkeet ovat saatavissa ruokavirasto.fi-sivustolta. Lomakkeet on toimitettava Varsinais-Suomen tai Pohjanmaan ELY-keskukseen tai Ahvenanmaalla valtionvirastoon. Hakulomakkeen 228 palautusaika päättyy 11.11.2019 ja liitelomakkeen 228B palautusaika 31.12.2019.

Lomake 228 (ruokavirasto.fi: Viljelijät | Tuet ja rahoitus | Puutarhatuotteiden varastointituki)
Liite 228B   

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Lea Anttalainen
040 824 1373
lea.anttalainen@ruokavirasto.fi