Valtaosa viljelijätuista maksetaan syksyllä

15. helmikuuta 2019

Ruokavirasto on julkaissut syksyn 2019 viljelijätukien tavoitteellisen maksuaikataulun. Vuonna 2019 haettavia viljelijätukia on tavoitteena maksaa hakuvuoden aikana yhteensä noin 1,4 miljardia euroa, joka on yli 80 prosenttia tukien kokonaismäärästä.

Viljelijätukien tavoitteelliset maksuajankohdat esitetään maksuaikataulussa kuukausitasolla. Ruokavirasto tiedottaa tarkemmista maksuajankohdista syksyllä ennen maksujen aloittamista. 

Ohjelmatukien ennakoiden maksuprosentti palautuu 75:een

EU:n maaseutuohjelman mukaisten korvausten ennakoiden osuus saa olla enintään 75 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä. Vuosina 2016–2018 ennakoita voitiin maksaa poikkeussäädöksen ansiosta 85 prosenttia korvauksista, mutta tulevana syksynä maksuprosentti palautuu todennäköisesti ennalleen. 

Lokakuussa ohjelmatuista tulevat maksuun luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakot. Luonnonhaittakorvauksen loppuosa maksetaan maatiloille joulukuussa. Loppuosa on kahtena edellisenä vuonna maksettu marraskuussa, mutta EU-säädösmuutosten vuoksi se ei ole enää tänä vuonna mahdollista.

Marraskuussa maksettavina ovat ympäristökorvauksen ennakot, joita maksetaan sekä sitoumusten että sopimusten perusteella. Kokonaan maksuun tulevat korvaukset edellisten ohjelmakausien ympäristötuen erityistukisopimuksista ja alkuperäiskasvien viljelysopimuksesta.

Marraskuussa maksuvuorossa ovat myös eläinten hyvinvointikorvauksen ennakot. Sika- ja siipikarjatiloille maksetaan puolet vuoden 2019 korvauksesta sen eläinmäärän perusteella, jonka maatila ilmoitti tammikuussa hakiessaan korvausta. Nauta-, lammas- ja vuohitilat saavat korvauksen 1.1. ja 30.6. väliseltä ajalta eläinrekistereihin kertyneiden eläinyksikköjen perusteella.

Vuoden 2020 puolella maksetaan ohjelmatukien loppuosat sekä luonnonhaittakorvauksen ja luonnonmukaisen tuotannon korvauksen kotieläinkorotukset.

Valtaosa EU:n suorista tuista ja kansallisista tuista maksuun joulukuussa

EU:n suoria tukia maksetaan maatiloille joulukuussa. Perustuesta, viherryttämistuesta, nuoren viljelijän EU-tuesta ja peltokasvipalkkiosta maksettava osuus on 95 prosenttia tuen kokonaismäärästä. Lypsylehmäpalkkio ja nautapalkkio maksetaan 1.1. ja 15.9. väliseltä ajalta. Suorien tukien loppuosat maksetaan maatiloille vuonna 2020. Ruokavirasto tiedottaa kevään 2020 viljelijätukien maksuaikataulusta tarkemmin syksyllä 2019.

Joulukuussa maksuun tulevat myös kansallisista varoista maksettavat yleinen hehtaarituki, pohjoinen hehtaarituki, nuorten viljelijöiden tuki ja sokerijuurikkaan tuki.

Kasvihuonetuki maksetaan kahdessa osassa, joista jälkimmäinen (40 prosenttia tuen kokonaismäärästä) tulee maksuun lokakuussa.

Kansallisen maidon pohjoisen tuen Ruokavirasto maksaa maitotiloille kuukausittain.

Viljelijätukien tavoitteellinen maksuaikataulu, syksy 2019

Lisätietoa Ruokavirastosta:

Kehittämispäällikkö Jaakko Rinne
029 520 4927
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi