Ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa yhdessä syöden - kampanja

Lautaskuvake_sin_teksti.png

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön - hankkeessa jalkautetaan vuonna 2020 ilmestyneitä ikääntyneiden ruokasuosituksia.

Ravitsevaa ruokaa ja ruokailoa yhdessä syöden- kampanja järjestetään syksyllä 2023. Kampanjan teemana sadonkorjuu, kestävät ruokavalinnat, yhdessä syöminen ja osallisuus. Kampanja toteutetaan yhteistyössä eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kuten kuntien vanhusneuvostojen kanssa paikallisesti. Yhteistyökumppanit toteuttavat kampanjaa omalla alueellaan. Meiltä saa kampanjamateriaalia, taustatukea ja ideoita toteutukseen. Tuotamme ikääntyneille itselleen suunnatun kampanja-aineiston. 

Yhteistyökumppaneina kampanjassa ovat:

 • Martat
 • Maa- ja kotitalousnaiset
 • Vanhustyön keskusliitto
 • Eläkeläiset ry
 • Eetu ry
 • Omaishoitajaliitto ry 
 • Ikäinstituutti ry
 • Useat muut eläkeläisjärjestöt
 • Kuntien vanhusneuvostoja
 • Kansanopistojen liitto ry
 • Kesäyliopiston Ikääntyneiden yliopisto
 • Kuntia, kaupunkeja
 • Muita toimijoita

Ota yhteyttä paikalliseen yhteistyöjärjestöön, seurakuntaan, vanhusneuvostoon, paikalliseen kauppiaaseen tai kuntaan ja ehdota yhteistyötä kampanjan tiimoilta!

Tutustu täältä esimerkkeihin siitä, miten toteuttaa kampanjaa paikallisesti. Materiaalipankista löydät valmiin aineiston ja saat tietoa tulossa olevasta aineistosta, jota voi käyttää kampanjan tukena. Materiaalipankista löytyy esim. lyhyitä videoita, oppaita, esitteitä, valmiita esityksiä tietoiskuihin, tulostettavana ruokavalion laadun arvioinnin kysely, tulostettavia A4 - tietoja eri aiheita sekä linkkejä muiden järjestöjen jo olemassa olevaan aineistoon.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositukset käytäntöön - hankkeessa jalkautetaan vuonna 2020 ilmestyneitä ikääntyneiden ruokasuosituksia. Hanke on osa hallitusohjelmaan kuuluvaa Ikäohjelma 2030 -toimeenpanoa. Toiminnan tavoitteena on parantaa ikääntyneen ravitsemusta lisäämällä tietoa terveyttä edistävästä ravitsemuksesta ja sen merkityksestä ikääntyessä.  Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Vanhustyön keskusliiton logo

Marttojen logo

Maa-ja kotitalousnaisten logo

omaishoitajaliiton logo

 

Kansalaisopistojen liitto ry:n logo

Eläkeläiset ry:n logo

Sivu on viimeksi päivitetty 12.6.2023