Ajankohtaista riskinarvioinnista

Tule kuulolle Haittaeläin-hankkeen loppuseminaariin 26.8.2020

Tuotantotilalla ja sen pihapiirissä liikkuu haittaeläimiä, piennisäkkäitä ja lintuja, jotka voivat kantaa myös ihmisille vaarallisia taudinaiheuttajia. Eläinten ja ihmisten välillä leviävät zoonoottiset bakteerit muodostavat yleisesti merkittävän osan ihmisiin kohdistuvasta tartuntatautien aiheuttamasta tautitaakasta niin maailmalla kuin Suomessakin.

Ruokaviraston ja Luonnonvarakeskuksen Haittaeläin-hankkeessa on selvitetty zoonoottisten bakteerien reittejä tuotantotiloilla. Kahden syksyn aikana 38 sika- ja nautatilalta pyydettiin yli 1200 pikkunisäkästä, joiden suolistosta tutkittiin salmonellan, kampylobakteerin, Yersinia enterocolitica ja Y. pseudotuberculosis -bakteereiden sekä shigatoksisen Escherichia coli -bakteerin (STEC) esiintymistä. Sitä verrattiin kaukana maatiloista pyydystettyjen kontrollieläinten bakteerilöydöksiin sekä maatiloilta kerättyjen hyönteisten ja linnunulosteiden bakteerilöydöksiin. Paikkatietomenetelmien avulla selvitettiin, missä määrin jyrsijät kulkevat luonnontilaisista elinympäristöistään tuotantoeläintilojen rakennusten sisälle ja miten eri ympäristötekijät vaikuttavat sika- ja nautatilojen salmonellatartuntariskiin. Lisäksi selvitettiin tilojen tautisuojaustoimenpiteitä ja haittaeläinten torjuntaa nauta- ja sikatiloilla.

Tervetuloa kuulemaan tuloksista hankkeen loppuseminaariin keskiviikkona 26.8.2020 klo 13–16. Voit ilmoittautua webinaariin tästä linkistä, jonka takaa löytyy myös tilaisuuden alustava ohjelma. Webinaarin skype-linkki lähetetään vain ilmoittautuneille!

Riskinarviointipäivä 2020

Tervetuloa seuraamaan Skype-yhteydellä riskinarviointisemiaariamme torstaina 28.5.2020 klo 9:20–15:30! Ohjelmassa tutkittua tietoa eläintautien, kasvintuhoojien ja elintarvikkeiden riskeistä. Ilmoittaudu mukaan 26.5 mennessä tästä linkistä. Lähetämme skype-linkin ilmoittautuneille. Riskinarviointipäivän ohjelma.

Seuraa meitä myös Twitterissä @riskinarviointi

Riskinarviointipäivän 28.5.2020 esitykset: linkki esityksiin

Koronaviruksen elintarviketurvallisuusriskit

Joulukuun 2019 lopulla Kiinan terveysviranomaiset raportoivat äkillisten keuhkokuumeiden ryvästymän eli tartuntatapausten kertymisen ajallisesti ja paikallisesti. Niiden aiheuttajaksi todettiin uusi, aiemmin tuntematon koronavirus, SARS-CoV-2. Tauti levisi Kiinasta nopeasti Eurooppaan ja muualle maailmaan, minkä seurauksena Maailman terveysjärjestö WHO julisti pandemian eli maailmanlaajuisen epidemian 11.3.2020.

Ruokaviraston riskinarvioinnin yksikkö kokosi saatavilla olevan tiedon elintarvikkeiden turvallisuuteen mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.

Koronaviruksen aiheuttama elintarviketurvallisuusriski (pdf)

Sivu on viimeksi päivitetty 20.8.2020