EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Ajankohtaista

Kumppaniorganisaatiot keräävät omilta jakelupisteiltään tiedot vuoden 2018 elintarvikejakelusta ja kokoavat tiedoista kumppaniorganisaation vuosikertomuksen (lomake 561026 Vuosikertomus). Vuosikertomus tulee lähettää Ruokavirastoon 31.1.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen ruoka-apu@ruokavirasto.fi.

Ajankohtaiset asiat 2018-01.pdf

 

Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 204 755

Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 204 929

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 204 863