EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Ajankohtaista

FEAD ajankohtaiset asiat - kirje kumppaniorganisaatioille

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ruokavirasto valmistelevat uutta rakennerahasto-ohjelmaa vuosille 2021–2027. On tärkeää, että uutta ohjelmakautta valmistellaan eri sidosryhmiä mahdollisimman laajasti kuullen. Sitä varten kysymme järjestöjen ja muiden toimijoiden sekä ruoka-avun saajien mielipiteitä siitä, miten auttaminen olisi hyvä toteuttaa jatkossa. Linkki kyselyyn: https://response.questback.com/tem/fzj10rtk6f Vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Kyselyn määräaika on 6.9.2019.

Olemme lomalla 12.7.-2.8.2019. Kiireellisissä asioissa jätä viesti osoitteeseen markkinaosasto@ruokavirasto.fi

Hyvää kesää!

 

Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 204 755

Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 204 929

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 204 863