EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Ajankohtaista

  • Aloitamme syksyn elintarvikkeiden jakelut viikolla 38. Pyrimme, että tuotteet on jaettu marraskuun loppuu mennessä. Kontaktoimme jokaista jakelupistettä erikseen sopivan jakelupäivän sopimiseksi.
  • Marttaliitto on julkaissut oheisen ruokaohjevihkosen, jonka maukkaat reseptit hyödyntävät uudella tavalla EU ruoka-aputuotteita. Reseptivihkoja on saatavilla EU ruoka-apua jakavilta yhdistyksiltä ja seurakunnilta tai voit ladata ohjevihon alla olevasta linkistä.

          Maukasta EU-ruokakassista

  • Luononvarakeskus LUKEn julkaisu ruoka-avun viestinnästä.

         Viestintäopas ruoka-aputoimijoille

 

FEAD ajankohtaiset asiat - kirje kumppaniorganisaatioille

Työ- ja elinkeinoministeriö ja Ruokavirasto valmistelevat uutta rakennerahasto-ohjelmaa vuosille 2021–2027. On tärkeää, että uutta ohjelmakautta valmistellaan eri sidosryhmiä mahdollisimman laajasti kuullen. Sitä varten kysymme järjestöjen ja muiden toimijoiden sekä ruoka-avun saajien mielipiteitä siitä, miten auttaminen olisi hyvä toteuttaa jatkossa. Linkki kyselyyn: https://response.questback.com/tem/fzj10rtk6f Vastaaminen tapahtuu nimettömästi. Kyselyn määräaika on 6.9.2019.

 

Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 204 755

Katriina Rintamäki, suunnittelija

Petra Hanhimäki, suunnittelija 0295 204 323

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 204 863