EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020. Lue lisää työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Vuonna 2021 toimitetaan viimeiset toimenpideohjelman rahoituksella hankitut EU-elintarvikkeet kumppaniorganisaatioiden jaettavaksi vähävaraisille. Emme ota vastaan uusia hakemuksia EU:n ruoka-avun jakeluorganisaatioiksi.

Ohjelmakaudella 2021-2027  Vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahasto (FEAD) tulee osaksi ESR+-asetusta, kuten tietyt muutkin aiemmin itsenäisinä toimineet rahastot (ESR, YEI, EaSI, Health). ESR+:sta investoidaan kolmella pääalalla: 1) koulutus ja elinikäinen oppiminen, 2) työmarkkinoiden toimivuus ja yhtäläiset mahdollisuudet päästä laadukkaisiin työpaikkoihin, 3) sosiaalinen osallisuus, terveys ja köyhyyden torjunta. Yhdistämisen tavoitteena on edistää eri toimien synergiaa ja lisätä niiden vaikuttavuutta. Lue lisää ohjelmakauden 2021-2027 valmistelusta työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

 

Ajankohtaista

 • Ohjelmakauden 2021–2027 EU:n rakenne- ja aluepoliittisen ohjelman valmistelu on pitkällä. Ohjelman nimi on Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotuksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta. Ohjelmaehdotus sisältää Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta tuettavat toimet. Ruokavirasto tulee olemaan mukana hallinnoimassa EU-osarahoitteisen aineellisen avun jakamista vaikeimmassa asemassa oleville.

  Lausuntopyyntö: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus
  Vastausaika päättyy: 16.4.2021.

 • Osallistava yhteisö -hanke ylläpitää verkkosivustoa, jonka kautta voit etsiä eri järjestäjien tarjoamia ruoka-apu-tilaisuuksia Suomessa. Myös monet EU:n ruoka-apua jakavat toimijat ilmoittavat tapahtumista palvelun kautta. Palvelu toimii myös ruotsiksi ja englanniksi. Lue lisää www.ruoka-apu.fi.

 • Korona COVID-19 viruksen leviäminen Suomessa aiheuttaa joitakin muutoksia myös EU:n ruoka-avun jakamiselle. Rahti- ja tavaraliikenne kulkee toistaiseksi normaalisti ja ruoka-avun jakamista on mahdollista jatkaa seuraavat ohjeet huomioiden: 
  Koronavirus COVID-19 ja EU:n ruoka-avun järjestäminen (pdf), (päivitetty 3.11.2020).
  Lisätietoa koronavirukseen liittyen Ruokaviraston sivuilla.
 • Marttaliitto on julkaissut oheisen ruokaohjevihkosen, jonka maukkaat reseptit hyödyntävät uudella tavalla EU ruoka-aputuotteita. Reseptivihkoja on saatavilla EU:n ruoka-apua jakavilta yhdistyksiltä ja seurakunnilta tai voit ladata ohjeet alla olevasta linkistä. Ohjeet ladattavissa nyt myös ruotsiksi ja englanniksi. 

 

 

Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 204 755

Petra Hanhimäki, suunnittelija, 0295 204 323

 

 

 

 

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 25.3.2021