EU:n ruoka-apu yhteisön vähävaraisimmille

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) tavoitteena on edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta Euroopan unionissa ja vähentää köyhyydessä ja syrjäytymisvaarassa elävien ihmisten määrää. Erityistavoitteena on lieventää köyhyyden pahimpia muotoja tarjoamalla aineellista tukea. Rahasto on osa EU:n koheesiopolitiikkaa. Ruokavirasto on rahaston hallintaviranomainen ohjelmakaudella 2014-2020.

Lue lisää Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta.

Suomessa Vähävaraisten avun toimenpideohjelmassa keskitytään yksinomaan lieventämään vähävaraisimpien ihmisten ruoan puutetta. EU:n ruoka-apu jaetaan vähävaraisille kumppaniorganisaatioiden välityksellä paikallistason yhdistyksien ja seurakuntien kautta.

Ajankohtaista

Vuoden 2020 elintarvikehaku on käynnissä. Kumppaniorganisaatioita pyydetään arvioimaan ja hakemaan vuonna 2020 tarvittavat elintarvikemäärät EU ruoka-apujakeluja varten 30.4.2019 mennessä. Vuonna 2020 elintarvikkeet kuljetetaan kumppaniorganisaatioiden jakelupaikkoihin kahdessa erässä, keväällä ja syksyllä. Hakulomakkeen löydät tästä.

 

Yhteystiedot:

ruoka-apu(at)ruokavirasto.fi

Sari T. Niemi, ylitarkastaja, 0295 204 755

Katriina Rintamäki, suunnittelija, 0295 204 929

Päivi Pirilä, tarkastaja, 0295 204 863