Eläinlääkäreiden valvonta

Viranomaiset valvovat eläinlääkäreiden ammatillista toimintaa eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain nojalla (ammatinharjoittamislaki). 

Valvonnasta on tarkemmin Eläinlääkäripalvelut-sivuilla.  

Sivu on viimeksi päivitetty 18.3.2019