Kasviala

Kasvintuotannon prosessien tavoitteena on varmistaa kotimaisen tuotannon edellytykset ja kilpailukyky

  • torjumalla ja hävittämällä vaarallisia kasvintuhoojia
  • varmistamalla tuotantopanosten (siementen, lisäys- ja taimiaineistojen, metsänviljelyaineistojen
  • lannoitteiden ja maanparannusaineiden) vaatimustenmukaisuus, turvallisuus ja laatu
  • järjestämällä viljan interventiovastaanoton valvonta
  • torjumalla hukkakauraa
  • testaamalla kasvilajikkeita  ja
  • vastaamalla kasvinjalostajanoikeudesta sekä
  • Suomen kansallisen lajikeluettelon valmistelusta ja julkaisusta.

Uutisia kasvialalta