10. Alkutuotannon tuotteiden kuljetuksen erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

10.1 Kuljetusvälineiden soveltuvuus ja kuljetusolosuhteet

Ohje/versio: 4779/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan alkutuotannon tuotteiden kuljetuksiin tilalta alkutuotannon myynti- tai muuhun luovutuspaikkaan tai rekisteröityyn tai hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon. Raakamaidon kuljetukseen pois maidontuotantotilalta sovelletaan kuitenkin rekisteröidylle elintarviketoiminnalle annettuja vaatimuksia. Elävien eläinten kuljetuksiin tuotantotilalta teurastamoon sovelletaan eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia.
 • Alkutuotannon tuotteita voidaan kuljettaa kylmäkuljetuksella, mutta kuljetuksiin ei liity lainsäädännössä lämpötilavaatimuksia, paitsi kalastuotteiden osalta, jonka lämpötilan vaatimuksenmukaisuus katsotaan ohjeessa 10.3.
 • Alkutuotannon kuljetus voi toimintana sisältyä alkutuotannon toimijan tekemään alkutuotannon rekisteröinti-ilmoitukseen tai toimija voi olla tehnyt rekisteröinti-ilmoituksen pelkästä alkutuotannon kuljetustoiminnasta tai toimija voi olla tehnyt elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoituksen.

Tarkastettavia asioita:

 • Tarkastetaan kuljetusvälineen soveltuvuus kyseiseen toimintaan.
 • Tarkastetaan, että itse kuljetusväline tai kuljetuksen olosuhteet eivät vaaranna alkutuotannon tuotteiden elintarviketurvallisuutta.
 • Tarkastetaan, että alkutuotannon tuotteet on tarvittaessa suojattu riittävästi muun muassa haittaeläinten, pölyn tai muun lian aiheuttamalta saastumiselta.

Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kuljetusväline soveltuu toimintaan, ainakin siinä määrin, että alkutuotannon tuotteiden elintarviketurvallisuus ei heikkene. Kuljetusvälineen puhtaudesta on huolehdittu tarpeeseen nähden riittävästi. Alkutuotannon tuotteet on kuljetuksen aikana suojattu riittävästi.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Kuljetusväline ei sovellu toimintaan, johon sitä käytetään, vaan heikentää alkutuotannon tuotteen elintarviketurvallisuutta. Kuljetusväline on liian likainen tarpeeseen nähden. Alkutuotannon tuotteiden suojaus kuljetuksen aikana on riittämätön tai kuljetuksessa on mukana sellaisia tuotteita tai tavaroita, jotka voivat heikentää alkutuotannon tuotteiden turvallisuuden.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Kuljetusväline ei lainkaan sovellu toimintaan, johon sitä käytetään, vaan vaarantaa alkutuotannon tuotteiden elintarviketurvallisuuden. Alkutuotannon tuotteita ei ole lainkaan suojattu kuljetuksen aikana, vaikka suojaaminen olisi tarpeen.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Elintarvikelaki 297/2021 § 6

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro [4779/04.02.00.01/2021/2] korvaa ohjeen nro [10576/1].
 • Elintarvikelain numero ja pykälät on päivitetty.
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”

10.3 Kalastustuotteiden lämpötilan hallinta kuljetuksen aikana

Ohje/versio: 4780/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi perkaamaton tuore kala, elävät ravut sekä aluksella tai jäällä perattu tuore kala.
 • Tätä ohjetta sovelletaan alkutuotannon tuotteen kuljetukseen vesiviljelypaikasta tai kalastusalukselta alkutuotannon myynti- tai muuhun luovutuspaikkaan tai ilmoitettuun tai hyväksyttyyn elintarvikehuoneistoon.
 • Kalastustuotteet on kuljetettava kunnolla jäitettyinä, eli lähellä sulavan jään lämpötilaa (0–2 °C).
 • Elävä rapu suositellaan kuljetettavaksi viileässä (alle +10 °C lämpötilassa), suositus eläinten hyvinvoinnille.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan kylmäketjun toimivuus tuoreiden kalastustuotteiden kuljetuksessa.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuoreet kalastustuotteet kuljetetaan jäitettyinä.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tuoreet kalastustuotteet on jäitetty niin huonosti, että tuotteiden säilyminen lähellä sulavan jään lämpötilaa ei ole mahdollista.
 • Tuoreet kalastustuotteet kuljetetaan jäittämättä ja niiden lämpötila yritetään saada pysymään lähellä sulavan jään lämpötilaa jollain muulla keinolla. Lämpötila on kuitenkin liian korkea.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tuoreet kalastustuotteet kuljetetaan niin, että kylmäketju katkeaa kuljetuksen aikana. Kuljetuslämpötilaa ei hallita, eikä asian korjaamiseksi tehdä mitään.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4780/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10577/1