7. Vesiviljelyn ja kalastuksen erityisvaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

7.1 Kalastustuotteiden säilytys- ja käsittelytilojen sekä -laitteiden puhtaus ja kunnossapito

Ohje/versio: 4753/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö alkutuotantopaikan puhtaana- ja kunnossapito seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteiden käsittelyyn käytettävät alukset, välineet, säiliöt ja tilat tulee pitää puhtaina ja hyväkuntoisina. Tarvittaessa ne tulee desinfioida.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Alukset, välineet, säiliöt ja tilat pidetään riittävän puhtaina ja  hyväkuntoisina.

C Toiminnassa on epäkohtia eli kohtia, jotka heikentävät   elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tilojen ja laitteiden puhtaana- tai kunnossapito on riittämätöntä.
 • Kalastustuotteiden käsittelyyn tarkoitetut laitteet tai välineet ovat pinttyneen likaisia.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tilojen, laitteiden tai välineiden puhtaanapito on laiminlyöty.
 • Kalastustuotteita varastoidaan tilassa, joka on saastunut esimerkiksi polttoaineesta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liite I, A osa
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku I
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4753/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen nro 10554

7.2 Veden laatu

Ohje/versio: 4754/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa
 • Kalastusaluksilla voidaan käyttää puhdasta meri- tai järvivettä kalan käsittelyyn, kuten peratun kalan huuhtelemiseen.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö veden laatu seuraavat vaatimukset:

 • Vedessä,
 • josta kalastetaan/ravustetaan
 • jossa kasvatetaan kalaa tai rapuja
 • jota käytetään kalan käsittelyyn kalastusaluksella tai viljelypaikassa, ei saa olla epäpuhtauksia tai muita tekijöitä, jotka voivat heikentää kalan laatua.

Esimerkkejä veden laatua selvästi heikentävistä tekijöistä ovat syanobakteerien esiintymät, roskat, viemäripäästöt ja öljypäästöt.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Veden laatu on käyttötarkoitukseensa nähden riittävän hyvä. Kalaa voidaan esimerkiksi kalastaa vedestä, jossa on hieman epäpuhtauksia, mutta vedessä olevat epäpuhtaudet eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalastusalus käyttää kalan käsittelyyn sellaista vettä, jossa on runsaasti syanobakteereja.
 • Kalaa viljellään sellaisessa vedessä, jossa on viemäripäästöjä.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalaa kalastetaan sellaisesta vedestä, jossa on paljon öljypäästöjä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta liite I, A osa
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku I
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta
 • Eviran ohje 16023: Kalastustuotteiden valvonta

 Päivitykset versioon 2:

Ohje nro 4754/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10555/1

7.3 Kalastustuotteiden käsittelyhygienia

Ohje/versio: 4755/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelyssä ja kalastuksessa/ravustuksessa.
 • Kalastustuotteiden lämpötilahallinta arvioidaan kohdassa 7.4.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö alkutuotantopaikan käsittelyhygienia seuraavat vaatimukset:

 • Toiminnassa noudatetaan hyvää työskentelyhygieniaa, esimerkiksi käsihygienia ja kalojen pintavaurioitumisen välttäminen.
 • Suojavaatteiden (esimerkiksi essut) puhtaudesta huolehditaan.
 • Kalojen verestys tehdään hygieenisesti.
 • Työvälineitä käytetään hygieenisesti ja vain niiden käyttötarkoitukseen. Työvälineet varastoidaan asianmukaisesti.
 • Jos aluksella perataan kalaa, tämä tehdään hygieenisesti. Perkuujätteitä ei säilytetä peratun kalan läheisyydessä. Elintarvikkeeksi tarkoitettu maksat ja mätipussit säilytetään puhtaissa astioissa, tarvittaessa suojattuina.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toiminnassa noudatetaan riittävän hyvää työskentelyhygieniaa, esimerkiksi työvälineet, kuten puukot ja astiat, pestään tai vaihdetaan säännöllisesti. Työntekijät noudattavat riittävän hyvää käsihygieniaa.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Pesuvettä roiskuu suojaamattomien tuotteiden päälle.
 • Työvälineitä käytetään muuhun tarkoitukseen, eikä niitä puhdisteta riittävän hyvin käytön jälkeen.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Käsienpesu laiminlyödään, työntekijät käsittelevät tuotteita erittäin likaisilla käsillä.
 • Maksoja tai mätipusseja säilytetään tai käsitellään epähygieenisesti.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku I
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4755/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10556/1

7.4 Kalastustuotteiden lämpötilahallinta

Ohje/versio: 4756/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastuksessa ja vesiviljelyssä, jos siinä verestetään kalaa.
 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksiin, joissa kalastustuotteet säilytetään alle 24 tuntia.
 • Jäähdytettyä merivettä käytettävien kalastusalusten lämpötilahallinta arvioidaan kohdassa 7.5.
 • Kuljetuksen aikainen lämpötilanhallinta arvioidaan kohdassa 10.3.
 • Kalastustuotteet voidaan pienimuotoisessa toiminnassa (enintään 5 000 kg vuodessa) osana alkutuotantoa maihin siirron jälkeen varastoida suojatussa paikassa enintään 12 tuntia.

Tarkastettavia asioita:

 • Tarkastetaan, täyttääkö lämpötilahallinta seuraavat vaatimukset:
 • Kalastustuotteet on tarvittaessa jäähdytettävä vesiviljelypaikassa veren laskun jälkeen.
 • Kalastustuotteet on suojattava auringolta.
 • Kalastusaluksella kalastustuotteet on tarvittaessa jäähdytettävä niin pian kuin mahdollista pyynnin jälkeen tai ne on purettava aluksesta mahdollisimman pian.
 • Elintarvikkeeksi tarkoitetut maksat ja mätipussit on säilytettävä jäitettyinä kalastusaluksella.
 • Jos kalastustuotteet säilytetään maissa, kalastustuotteet on jäitettävä viimeistään maihinsiirron jälkeen.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kalastustuotteiden lämpötilahallinta on pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kalastustuotteiden lämpötila on 0–5 °C tai kalastustuotteet siirretään maihin enintään 12 tunnin sisällä pyynnistä. Kalastustuotteet säilytetään maissa 0–5 °C lämpötilassa.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalastustuotteiden lämpötila on 5–8 °C ja kalastustuotteet säilytetään tässä lämpötilassa yli 12 tuntia.
 • Kalastustuotteiden lämpötila on yli 8 °C, mutta kalastustuotteet siirretään maihin enintään 12 tunnin sisällä pyynnistä.
 • Kalastustuotteet säilytetään maissa 5–8 °C lämpötilassa.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalastustuotteiden lämpötila on yli 8 °C ja kalastustuotteet säilytetään yli 12 tuntia tässä lämpötilassa.
 • Kalastustuotteet säilytetään maissa yli 8 °C lämpötilassa.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku I
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta

Päivitykset versioon 2:

Ohje nro 4756/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10557/1

7.5 Jäähdytetyn meriveden lämpötilahallinta kalastusaluksissa

Ohje/versio: 4757/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksiin, joissa säilytetään kalastustuotteita yli vuorokauden ajan.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteiden varastointia varten on ruuma, tankki tai säiliö.
 • Tankeissa on oltava laitteet, joiden avulla voidaan varmistaa tasainen lämpötila koko tankissa.
 • Laitteilla on saavutettava sellainen jäähdytysnopeus, että kalojen ja puhtaan meriveden sekoituksen lämpötilaksi varmistetaan enintään 3 °C kuuden tunnin kuluessa ja enintään 0 °C 16 tunnin kuluessa lastauksesta.
 • Lämpötilaa seurataan ja tarvittaessa kirjataan. Poikkeamatilanteet kirjataan.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Toiminta täyttää sille asetetut vaatimukset. Toiminnassa voi olla pieniä puutteita.

Esimerkiksi:

 • Veden lämpötila on mitattaessa vaatimusten mukainen, mutta lämpötilaa ei seurata säännöllisesti.
 • Veden lämpötila on enintään 5 °C korkeampi kuin vaatimus.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Veden lämpötilaa ei seurata ollenkaan.
 • Veden lämpötila on 5–8 °C korkeampi kuin vaatimus.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Jäähdytyslaitteen teho on riittämätön ja veden lämpötila on yli 8 °C korkeampi kuin vaatimus.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku I
 • Eviran ohje 16036: Kalastusalusten valvonta 

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4757/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10558/1

7.7 Kalastustuotteiden aistinvarainen tarkastus

Ohje/versio: 4759/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan vesiviljelypaikoissa, joissa verestetään kaloja tai joista toimitetaan rapuja elintarvikkeeksi, ja kaikilla kalastusaluksilla.
 • Kalastustuotteiden loistarkastukset arvioidaan kohdassa 7.8.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalastustuotteille tulee tehdä aistinvarainen tarkastus. Tarkastuksessa on varmistettava, että kalastustuotteet ovat aistinvaraisten ominaisuuksiensa perusteella elintarvikkeeksi sopivia. Pitkään kuolleena olleita tai kuolleena pyydettyjä, vaurioituneita tai muulla tavoin elintarvikkeeksi kelpaamattomia kaloja ei saa toimittaa elintarvikekäyttöön. Rapujen on oltava eläviä toimitettaessa niitä alkutuotantopaikalta.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kalastustuotteet tarkastetaan pääsääntöisesti aistinvaraisesti, mutta yksittäisiä eriä on saattanut jäädä tarkastamatta. Elintarvikkeeksi käytetään vain aistinvaraisesti hyvälaatuisia kalastustuotteita.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Aistinvaraisia tarkastuksia tehdään vain satunnaisesti.
 • Elintarvikkeeksi käytetään tuotteita, joiden aistinvarainen laatu on heikentynyt, esimerkiksi osassa kaloista on vaurioita.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Aistinvaraisia tarkastuksia ei tehdä.
 • Elintarvikkeeksi toimitetaan tuotteita, joiden aistinvarainen laatu on huono, joukossa on esimerkiksi runsaasti pilaantuneita kaloja.
 • Elintarvikkeeksi toimitetaan kuolleita rapuja.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Komission asetus (EY) N:o 2074/2005 liite II, luku II
 • Eviran ohje 16023: Kalastustuotteiden valvonta

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4759/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10559/1

7.8 Kalastustuotteiden loistarkastus

Ohje/versio: 4760/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kalastusaluksilla, joilla perataan kalaa.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Toimijan on perkauksen aikana silmämääräisesti tarkastettava kalat loisten varalta. Tarkastuksessa tutkitaan kalojen vatsaontelo ja elintarvikkeeksi tarkoitetut maksat ja mätipussit. Osat, joissa loisia havaitaan, poistetaan tai koko kala hylätään.
 • Sellaista kalaa, jonka elintarvikkeeksi käytettävissä osissa on loisia, ei saa käyttää elintarvikkeeksi.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Loistarkastukset tehdään pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti, mutta yksittäisiä eriä on saattanut jäädä tarkastamatta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Loistarkastuksia tehdään vain satunnaisesti.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Loistarkastuksia ei tehdä.
 • Sellaista kalaa, jonka elintarvikkeeksi käytettävissä osissa on loisia, toimitetaan elintarvikkeeksi.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku III, osa D
 • Komission asetus (EY) N:o 2074/2005, liite II, luku II
 • Eviran ohje 16023: Kalastustuotteiden valvonta

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4760/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10560/1

7.9 Kalastustuotteiden myynti suoraan kuluttajille

Ohje/versio: 4761/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan, kun alkutuottaja myy kalastustuotteita suoraan kuluttajille alkutuotantopaikalla tai muualla, esimerkiksi torimyynnissä. Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi perkaamaton tuore kala, elävät ravut sekä aluksella tai jäällä perattu tuore kala. Elintarvikelainsäädännön vaatimusten lisäksi Euroopan unionin yhteinen kalastuspolitiikka-lainsäädäntö asettaa rajoituksia saaliin myynnille.
 • Sisävesikalastus

Kaupallinen kalastaja saa luovuttaa pyydettyjä kalastustuotteita suoraan kuluttajalle enintään 5 000 kg vuodessa alkutuotantona. Virkistyskalastaja saa luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 100 kg kalaa tai 300 rapua vuodessa. 

 • Merikalastus

Kalastaja ei voi luovuttaa kalaa lopulliselle kuluttajalle (poikkeuksena kaupallisen kalastajan saaliin myynti suoraan kuluttajalle, enintään 30 kg/ostos).

 • Vesiviljely

Vesiviljelijä voi luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 5000 kg kalastustuotteita vuodessa alkutuotantona.

Tarkastettavia asioita:

Kalastustuotteiden myynti suoraan kuluttajille. Tarkastetaan täyttääkö toiminta seuraavat vaatimukset:

 • Kalat jäitetään mahdollisimman pian pistämisen (vesiviljelyssä) tai aluksen rantaan saapumisen jälkeen, mielellään jo aluksella.
 • Kalat säilytetään jäitettyinä.
 • Toimijat noudattavat hyvää työskentelyhygieniaa.
 • Säilytys- ja/tai myyntiastiat ovat puhtaita ja niitä käytetään vain niiden käyttötarkoitukseen.
 • Myyntimäärä ei ylitä sallittua määrää.

Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

A Toiminta täyttää pääsääntöisesti sille asetettavat vaatimukset.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä myytävien tuotteiden elintarviketurvallisuutta.

Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään jäitettyinä, mutta jäitä on liian vähän ja tuotteiden lämpötila on enintään 5 °C.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään jäitettyinä, mutta jäitä on liian vähän ja tuotteiden lämpötila on 5–8 °C.
 • Säilytys- ja/tai myyntiastiat ovat likaisia.
 • Työntekijät käsittelevät kalaa likaisilla käsillä tai välineillä.
 • Myynnin määräraja ylittyy, eikä toimija ole tehnyt elintarvikehuoneistoilmoitusta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Kalat säilytetään ilman jäitä ja tuotteiden lämpötila on yli 8 °C.
 • Säilytys- ja/tai myyntiastiat ovat erittäin likaisia.
 • Työntekijät käsittelevät kalaa erittäin likaisilla käsillä tai välineillä.
 • Myynnin määräraja ylittyy, mutta toimija ei ole tehnyt elintarvikehuoneistoilmoitusta kehotuksesta huolimatta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä liite III, jakso VIII, luku II
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta, 17 §
 • Eviran ohje 16022: Ulkomyynti

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4761/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10561/1
 • Tarkennettu kohtaa ”Huomioitavaa”

7.10 Elintarvikkeista annettavat tiedot

Ohje/versio: 4762/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun alkutuotannon toimija

 • myy kuluttajalle suoraan alukselta sisävesikalaa (esim. järvikalaa) tai merikalaa pakkaamattomana
 • myy torilla tai kala-autosta tai toimittaa muuten suoraan kuluttajalle sisävesikalaa tai vesiviljeltyä kalaa pakkaamattomana
 • toimittaa sisävesikalaa tai merikalaa tai vesiviljeltyä kalaa esimerkiksi vähittäismyyntiin pakkaamattomana
 • myy pakkaamatonta sisävesikalaa tai vesiviljeltyä kalaa etämyyntinä.

Kaupallinen kalastaja tai kalanviljelijä voi alkutuotannon toimijana toimittaa rajattomasti alkutuotannon tuotteita kala-alan laitoksiin, tukkuliikkeisiin ja vähittäiskauppoihin. Sen sijaan kaupallinen kalastaja tai kalanviljelijä voi toimittaa lopulliselle kuluttajalle järvikalaa tai vesiviljeltyä kalaa enintään 5 000 kg vuodessa ja merikalaa enintään 30 kg/ostos alkutuotantona. Virkistyskalastaja saa luovuttaa lopulliselle kuluttajalle enintään 100 kg sisävesikalaa tai 300 rapua vuodessa. 

Alkutuotannon tuotteita ovat esimerkiksi jäitetty, perkaamaton kala muovisäiliöissä tai styrox-laatikoissa sekä elävät kalat tai ravut tai aluksella perattu, jäitetty kala styrox-laatikoissa. Alkutuotantoa ei ole esimerkiksi kalan perkaaminen (lukuun ottamatta perkaamista kalastusaluksella tai jäällä), fileointi, paloittelu, jalosteiden valmistus, pakastaminen ja pakkaaminen.

Torimyynnissä ja myytäessä kala-autoista yms., joissa kuluttajat tekevät ostopäätöksen paikan päällä, elintarvikkeesta annettavat tiedot tulee antaa, kuten vähittäismyynnissä yleensä. Samoin, jos kala-auto ainoastaan toimittaa ennakkoon tilattuja tuotteita kotiin kuluttajille.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyystietoja, joita ei käsitellä tässä ohjeessa, ei tarvitse ilmoittaa kuluttajalle, mutta tiedon on seurattava esim. vähittäismyyntiin.

Tarkastettavia asioita:

Omavalvonnan toteutumista arvioidaan tarkastamalla pistokokein (esimerkiksi 1 - 3 irtomyyntierää yrityksen toiminnan luonne ja laajuus huomioiden) seuraavia asioita:

 • tietojen vaatimustenmukaisuus, joka voidaan todentaa esimerkiksi asiakirjatarkastuksin.

Irtomyynnissä myytävien elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa vähintään suomeksi tai ruotsiksi.

Pakkaamaton kalastustuote (MMMa 834/2014; EPNAs 1379/2013)

 • Irtomyynnissä olevan kalastus- ja vesiviljelytuotteen välittömässä läheisyydessä, näkyvällä tavalla, kuten merkittynä mainostauluun tai julisteeseen, on oltava vastaavat erityistiedot kuin kalastus- ja vesiviljelytuotteiden pakkauksissa lukuun ottamatta vähimmäissäilyvyysaikaa tai viimeistä käyttöajankohtaa.
 • Kalan tieteellinen nimi ja pyydystyyppi on mahdollista ilmoittaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen läheisyydessä olevassa julisteessa tms. ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tiedot on oltava silloin kirjallisessa tai sähköisessä muodossa henkilökunnan käytössä. Pyydystyypin tiedot ovat kalaerän mukana kulkevissa tiedoissa tai muuten kauppiaan saatavilla. Kalan tieteellisen nimen ilmoittamisessa riittää, että maa- ja metsätalousministeriön kauppanimiluettelo on kuluttajan nähtävissä ja selattavissa.

Pakolliset tiedot ovat:

 • lajin kauppanimi ja lajin tieteellinen nimi
 • tuotantomenetelmä (ilmaisu ”pyydetty” (merestä pyydetyt) tai ”pyydetty makeasta vedestä” tai ”viljelty”)
 • pyyntialue
  • merestä pyydetyistä on mainittava niiden pyyntialue,
   • pääkalastusalueen nimi, esim. Luoteis-Atlantti, Itämeri, läntinen Keski-Atlantti, itäinen Keski-Atlantti, Lounais-Atlantti ja Kaakkois-Atlantti
   • poikkeus: jos kala on pyydetty Koillis‑Atlantilla (FAO 27), Välimerellä tai Mustallamerellä (FAO 37), on ilmoitettava pääkalustusalueen sijaan suuralueen (esim. Läntinen Välimeri (alue 37.1) tai osa‑alueen (esim. Sardinia (alue 37.1.3) nimi. Lisäksi nimi on esitettävä kuluttajille ymmärrettävässä muodossa tai alueen osoittavana karttana tai kuvakkeena.
   • FAOn aluenumeroa ei tarvitse ilmoittaa.
   • FAOn luetteloon pääkalastusalueista, suuralueista ja osa-alueista (ICES) voi tutustua FAOn sivuilla osoitteessa: The CWP Handbook of Fishery Statistics
   • http://ec.europa.eu/fisheries/documentation/publications/cfp_factsheets/fishing_areas_enpdf

 

  • makeasta vedestä pyydetyistä on ilmoitettava sekä niiden alkuperämaa (valtio) että vesialue (joen, järven tarkkuudella)
  • viljellyistä kalastustuotteista ilmoitetaan viljelymaa, jossa tuotteen loppukasvatus on tapahtunut. Viljelyalueella tarkoitetaan sitä valtiota, jossa tuotteen painosta on kertynyt yli puolet
  • samoista lajeista koostuvan, mutta eri pyyntialueilta / kalanviljelyä harjoittavista eri maista peräisin olevan sekoitetuotteen osalta on ilmoitettava vähintään määrältään suurimman erän pyyntialue / maa ja mainittava, että tuotteet ovat peräisin eri pyyntialueilta / maista.
 • pyydystyyppi
  • luonnonvaraisen kalan osalta on mainittava jokin seuraavista pyynnissä käytetyistä pyydysryhmistä: ”nuotat”, ”troolit”, ”verkot”, ”saartopyydykset, nostoverkot”, ”koukut, siimat”, ”laahusreet”, ”merrat ja sulkupyydykset”.
  • samoista lajeista koostuvien, mutta eri pyydystyypeillä pyydettyjen sekoitetuotteiden osalta on mainittava kunkin erän pyydysryhmä (esim. verkot, nuotat). Esimerkiksi, jos on kaupan kuhaa, joka on eri pyydystyypillä pyydetty, niin saa ilmoittaa esimerkiksi, että ”pyydetty nuotalla, troolilla tai koukuilla”.
 • lisäksi maininta siitä, onko tuote ”sulatettu”. ”Sulatettu” mainintaa ei vaadita mm. seuraavissa tapauksissa:
  • lopputuotteessa esiintyviin ainesosiin
  • elintarvikkeisiin, joiden kohdalla jäädyttäminen on teknisesti tarpeellinen vaihe tuotantoprosessissa
  • asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevassa VIII jaksossa tarkoitettuihin kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin, jotka on aikaisemmin jäädytetty tuotteiden terveyttä koskevan turvallisuuden varmistamiseksi.

Etämyynti (pakkaamaton)

Kaikki yleiset pakolliset elintarvikkeesta annettavat tiedot lukuun ottamatta ns. muuttuvia tietoja on oltava saatavilla ennen kuin osto tehdään, ja ne on esitettävä etämyyntiin liittyvässä aineistossa tai toimitettava muilla soveltuvilla keinoilla, jotka elintarvikealan toimijan on ilmoitettava selvästi. Kaikkien pakollisten tietojen on oltava saatavilla toimitushetkellä.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Valvoja toteaa elintarvikkeesta annettavien tietojen olevan pääsääntöisesti lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Merkinnät ovat helposti luettavia.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeesta annettavissa tiedoissa vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • alkuperämerkinnöissä on pieniä puutteita, jotka eivät kuitenkaan estä varmistumasta merkintöjen vaatimustenmukaisuudesta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Elintarvikkeesta annettavissa tiedoissa on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • pyyntialue tieto puuttuu
 • pakollisissa erityismerkintää koskevissa tiedoissa on useita oleellisia puutteita.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Elintarvikkeesta annettavat tiedot puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • tuotteen nimi on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin
 • tuotteen alkuperä on ilmoitettu harhaanjohtavasti väärin.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuus-viranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17–19 artikla
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1379/2013, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (EY) N:o 1184/2006 ja (EY) N:o 1224/2009 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 kumoamisesta, IV luku, 35 artikla
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1420/2013
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2, 6 ja 16 §
 • Maa- metsätalousministeriön asetus 318/2021 elintarvikehygieniasta, 17 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 1158/2018 kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä (muutokset 108/2021 ja 470/2020)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille
 • Euroopan komission ohje. Taskuopas kala- ja kalanviljelytuotteita koskevista, kuluttajia palvelevista EU:n uusista merkinnöistä A pocket guide to the EU’s new fish and aquaculture consumer labels
 • Ruokaviraston ohje 16023. Kalastustuotteiden valvonta
 • Ruokaviraston ohje 17068. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6093/04.02.00.01/2021. Pakkausmerkintöjen valvontaohje.

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4762/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10562/1.
 • Elintarvikelain ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden sallituista kauppanimistä numero on päivitetty.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Viittaus maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin on poistettu.