8. Kasvin- ja siententuotannon yhteiset vaatimukset

Julkaisupäivä: 28. maaliskuuta 2022

Kaikki ohjeet alkutuotannon elintarvikevalvontaan

8.1 Tilojen ja laitteiden puhtaanapito

Ohje/versio: 4763/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa kasveista ja sienistä saatavia elintarvikkeita tuottavissa alkutuotantopaikoissa. Alkutuotannoksi katsotaan myös itse tuotettujen

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan täyttyvätkö seuraavat vaatimukset:

 • Alkutuotannossa ja siihen liittyvien toimintojen yhteydessä käytetyt elintarvikkeiden kasvatus-, käsittely- ja varastotilat (esimerkiksi kasvihuoneet ja siilot) sekä välineet, laitteet, säiliöt ja ajoneuvot tulee pitää puhtaina.
 • Tilat, laitteet ja välineet desinfioidaan tarvittaessa. Desinfiointia voidaan tarvita muun muassa kasvitautien torjunnassa.
 • Puhtaanapidon riittävyyttä arvioidaan suhteessa tilojen, laitteiden, säiliöiden ja ajoneuvojen käyttötarkoitukseen (esim. salaatin vs. multaperunan säilytys).

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tilat, laitteet, säiliöt ja/tai ajoneuvot ovat riittävän puhtaita. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • tiloissa on epäsiisteyttä, joka ei heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tilojen tai laitteiden puhtaana pito on riittämätöntä.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tilojen tai laitteiden puhtaana pitoa on laiminlyöty jo pitkään.
 • Lantakuorman jälkeen kuljetuslavaa ei ole puhdistettu ennen elintarvikkeen kuljetusta

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta Liite I, A osa, 5.a ja b

Päivityksiä versioon 2:

 • Ohje nro 4763/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10563/1.

8.2 Jätteiden ja vaarallisten aineiden käsittely ja varastointi TE

Ohje/versio: 4764/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa kasveista ja sienistä saatavia elintarvikkeita tuotavissa alkutuotantopaikoissa. Alkutuotannoksi katsotaan myös itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden kauppakunnostus ja pakkaaminen sekä kauppakunnostus ja pakkaaminen rahtitoimintana muille tuottajille.
 • Tässä kohdassa arvioidaan myös jätteiden käsittelytilojen ja jäteastioiden puhtaus. Muiden tilojen, välineiden ja laitteiden puhtaus arvioidaan kohdassa 8.1.
 • Tämän kohta on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. ELY-keskuksessa määritetään onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan täyttyvätkö seuraavat vaatimukset:

 • Jätteitä ja vaarallisia aineita on varastoitava ja käsiteltävä kasvin- ja siententuotantotiloilla (elintarvikkeiden säilytys- ja käsittelytiloissa, kasvihuoneissa, pelloilla tai puutarhassa) siten, että estetään kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden saastuminen.
 • Vaarallisia aineita ovat esimerkiksi peitatut siemenet, kasvinsuojeluaineet, lannoitevalmisteet, biosidit (desinfiointiaineet, jyrsijämyrkyt ym.) ja vaaralliset kemikaalit.
 • Vaarallisia aineita tulee säilyttää niille tarkoitetuissa paikoissa, mieluiten omissa alkuperäispakkauksissaan.
 • Jätteiden säilytysastiat ja -tilat tulee pitää puhtaina ja jätesäilytys tulee järjestää siten, ettei se houkuttele haittaeläimiä paikalle.
 • Vaaralliset jätteet, kuten akut, tulee säilyttää huolellisesti, kunnes ne viedään pois alkutuotantopaikalta.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Jätteiden ja vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely on asianmukaista. Jätteiden käsittelytilat ja jäteastiat ovat siistejä. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • jätteiden säilytystiloissa on epäsiisteyttä, joka ei houkuttele haittaeläimiä eikä heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

 Esimerkiksi:

 • Roskia, romua tai jätettä on kerääntynyt elintarvikkeiden käsittelytiloihin, kasvihuoneeseen, pellolle tai puutarhaan.
 • Jätteiden säilytystilat ovat niin epäsiistit, että se voi houkutella paikalle haittaeläimiä.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Vaarallisia aineita tai vaarallisia jätteitä varastoidaan tai käsitellään holtittomasti elintarvikkeiden säilytys- ja käsittelytiloissa, kasvihuoneessa, pellolla tai puutarhassa.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta Liite I, A osa, kohta II, 5.f

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje nro 4764/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen nro 10564/1.
 • Tarkennettu kohtaa ”Tarkastettavia asioita” jätteiden poisviemisen osalta.

8.3 Tutkimukset vedestä ja kirjanpito tutkimustuloksista TE

Ohje/versio: 4765/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa alkutuotantopaikoissa, joissa kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun tai elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien puhdistamiseen ja suoraan jäähdyttämiseen käytetään vettä. Ohjetta ei kuitenkaan sovelleta itujen tuotantoon (ks. ohje 9.9).
 • Vaatimus koskee tuottajia, jotka kastelevat tai puhdistavat vedellä muun muassa seuraavien kasvisten syötäviä osia: salaatit, yrtit, syötävät kukat, mansikat, vadelmat, herukat ja muut marjat, kevät-, varhais- ja ruohosipuli, purjo, keräkaalit, kukkakaalit, parsakaalit ja muut kaalit, pinaatit, lehtiselleri, salaattifenkoli, tomaatit, varhaisporkkanat, retiisit, retikat, kurkut, herneet, parsa, paprikat, kesäkurpitsat, viinirypäleet, melonit, omenat, päärynät, kirsikat ja luumut.
 • Tutkimuksia veden laadusta ei vaadita, jos edellä mainittuihin toimintoihin käytetään terveydensuojelulain mukaisesti valvotun talousvettä toimittavan laitoksen vettä, esimerkiksi kunnallisen vesilaitoksen tai vesiosuuskunnan vettä. Tuottajan on osoitettava olevansa liittynyt vesilaitoksen tai -osuuskunnan verkostoon esimerkiksi veden hankinnasta tehdyllä sopimuksella tai tuottajalle veden käytöstä osoitetulla laskulla.
 • Jos tuottaja ainoastaan myy alkutuotannon tuotteita suoraan kuluttajalle ja/tai toimittaa niitä vähittäismyyntiin enintään asetuksen 318/2021 pykälässä 8 annetun määrärajan verran, tuottajan ei tarvitse teettää tutkimuksia kastelu-, jäähdytys- ja puhdistusvedestä (ks. ohje 8.5).
 • Tämän kohta on tutkimustodistuksen säilyttämisen osalta täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. ELY-keskuksessa määritetään onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun, puhdistamiseen ja suoraan jäähdyttämiseen käytettävä vesi on tutkittava. Tutkimukset on tehtävä vähintään nimetyssä omavalvontalaboratoriossa. Toimija voi kuitenkin tehdä veden aistinvaraisen arvioinnin (väri, haju ja syanobakteerien massaesiintymä) alkutuotantopaikalla.
 • Vedestä on tutkittava vähintään Escherichia coli -bakteerit ja suolistoperäiset enterokokit sekä aistinvaraisesti väri ja haju, luonnon pintavesistä on arvioitava myös syanobakteerien esiintyminen.
 • Suoraan kasteluun käytettävän veden laatuvaatimukset (MMMa 318/2021, 7 §)
  • Escherichia coli -bakteereita korkeintaan 300 pmy/100 ml
  • suolistoperäisiä enterokokkeja korkeintaan 200 pmy/100 ml
  • vedessä ei saa esiintyä sellaista poikkeavaa väriä, hajua tai syanobakteerien massaesiintymää, josta voi olla vaaraa elintarviketurvallisuudelle.
 • Suoraan jäähdyttämiseen ja puhdistamiseen käytettävän veden laatuvaatimukset (STM asetus 401/2001)
  • Escherichia coli -bakteereita 0 pmy/100 ml
  • suolistoperäisiä enterokokkeja 0 pmy/100 ml
  • ei vierasta väriä tai hajua
 • Veden laatu tulee tutkia ennen käyttöönottoa ja sen jälkeen säännöllisesti kolmen vuoden välein.
 • Tuottajan on säilytettävä viimeisin tutkimustodistus sekä viimeisin tulos veden aistinvaraisesta arvioinnista.
 • Jos on syytä epäillä vedessä esiintyvän muita tekijöitä, jotka voivat vaarantaa alkutuotannon tuotteiden elintarviketurvallisuuden, tuottajan on huolehdittava, että vedestä tehdään myös näitä tekijöitä koskevat tutkimukset. Tulosten arvioinnissa käytetään STM:n asetuksen 401/2001 laatuvaatimuksia- ja suosituksia sekä otetaan huomioon vaikutus elintarviketurvallisuuteen.

Tarkastetaan uusin, kolmen vuoden sisällä tehdyn tutkimuksen todistus. Jos tutkimustodistus on olemassa, mutta sitä ei tarkastushetkellä löydy, tuottaja voi toimittaa (halutessaan sähköisesti) tutkimustodistuksen tarkastajalle jälkikäteen.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Kasvien ja sienten elintarvikkeeksi tarkoitettujen, sellaisenaan syötävien osien suoraan kasteluun, puhdistamiseen ja suoraan jäähdyttämiseen käytettävä vesi on tutkittu pääsääntöisesti vaatimusten mukaisesti ja veden laatu täyttää vaatimukset.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä myytävien

tuotteiden elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • toimijan käyttämä laboratorio tai jonkin yksittäinen analyysimenetelmä ei täysin täytä vaatimuksia, tutkimusten tulokset ovat kuitenkin vaatimusten mukaisia.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Edellisestä vedestä tehdystä tutkimuksesta on yli kolme vuotta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tuottaja on saanut tiedon, että käytetty vesi ei täytä laatuvaatimuksia, mutta ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi.
  • Arvioitaessa sitä, onko toimenpiteisiin veden laadun parantamiseksi ryhdytty, voidaan tarkastaa, onko tuottaja toiminut terveydensuojeluviranomaisen kehottamalla tavalla.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta Liite I, A osa, kohta II, 5.c
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021, 7 §
 • STM asetus 401/2001

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4765/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10565/1.
 • Lisätty ”Huomioitavaa” kohtaan, että toimija voi tehdä veden aistinvaraisen arvioinnin (väri ja haju) alkutuotantopaikalla.
 • Kohta ”vedessä ei saa esiintyä sellaista poikkeavaa väriä, hajua tai syanobakteerien massaesiintymää, josta voi olla vaaraa elintarviketurvallisuudelle” on muutettu vastaamaan säädöksen 318/2021 sanamuotoa.
 • Tarkennettu kohtaa tutkimustulosten säilytyksestä.
 • Viittaukset alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 ja valtioneuvoston asetukseen 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.

8.5 Kasvisten ja sienten myynti suoraan kuluttajille ja toimittaminen paikalliseen vähittäismyyntiin

Ohje/versio: 4766/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kasvin- ja siententuotantotiloilla, jotka
  • myyvät tuottamiaan ituja suoraan kuluttajille enintään 5 000 kg vuodessa,
  • myyvät tuottamiaan lehtivihanneksia suoraan kuluttajille enintään 50 000 kg vuodessa,
  • myyvät tuottamiaan muita kasviperäisiä alkutuotannon tuotteita ja sieniä suoraan kuluttajille enintään 100 000 kg vuodessa.
 • Tätä ohjetta sovelletaan myös kasvin- ja siententuotantotiloilla, jotka toimittavat tuotteitaan vähittäisliikkeille Suomessa seuraavien määrärajojen mukaisesti:
  • ituja enintään 5 000 kg vuodessa,
  • lehtivihanneksia enintään 50 000 kg vuodessa,
  • muita kasviperäisiä alkutuotannon tuotteita ja sieniä enintään 100 000 kg vuodessa.
 • Määrärajat: MMMa 318/2021, 8 §:n 1 mom. kohdat 1 ja 2.
 • Suoraan kuluttajalle myynnillä tarkoitetaan tuottajan harjoittamaa myyntiä tilalta, torilla, myyjäisissä, Reko-myyntiä tai vastaavia myyntitapoja.
 • Vähittäisliike -termi on määritelty Ruokaviraston ohjeessa Alkutuotannon elintarvikevalvonta ja riskinarviointi.
 • Asetuksen 318/2021 8 §:n mukaisessa toiminnassa ja siihen liittyvässä alkutuotannossa ei tarvitse noudattaa pykälän 7 mukaisia veden tutkimusvaatimuksia
  • tuotannossa käytetyn veden tulee olla talousvettä tai puhdasta vettä aina kun se on tarpeen, mutta kastelu-, puhdistus- tai jäähdytysvedestä ei vaadita säännöllisiä laatututkimuksia
  • HUOM! Poikkeuksena tästä on itujen tuotanto, jossa käytetyn veden on täytettävä asetuksen 318/2021 7 §:n vaatimukset. Itujen osalta asetuksen 318/2021 8 §:n mukaiselle toiminnalle on muita helpotuksia, joista kerrotaan tarkemmin ohjeissa 9.1, 9.6 ja 9.7.
 • Helpotus veden tutkimusvaatimuksesta poistuu, jos alkutuotannon tuotteita toimittaa jatkojalostukseen, tukkuun tai pakkaamoon. Kuitenkin rahtipakkaamoon voi toimittaa helpotetuin vaatimuksin tuotettuja alkutuotannon tuotteita.

Tarkastettavia asioita:

Tarkastetaan, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

 • Tuottajan tulee pitää kirjaa myynti- ja toimitusmääristä ja noudattaa edellä mainittuja määrärajoja.
  • Jos suoraan kuluttajalle myyty määrä ylittää määrärajan, toiminnassa ei voida käyttää helpotuksia lainsäädännön vaatimuksista ja toimijan on tehtävä myynnistä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus.
  • Jos vähittäisliikkeisiin Suomessa toimitettu määrä ylittää määrärajan, toiminnassa ei voida käyttää helpotuksia lainsäädännön vaatimuksista.
 • Alkutuotannon tuotteiden käsittelyssä, luovutuksessa ja toimittamisessa on estettävä niiden saastuminen. Tilojen tulee olla riittävän siistit ottaen huomioon tuotteiden luonne.
 • Juomavettä (talousvettä) tai puhdasta vettä on oltava riittävästi saatavilla hygienian ylläpitämiseksi, muun muassa käsien pesuun.
 • Alkutuotannon tuotteet on säilytettävä elintarviketurvallisuuden kannalta sopivassa lämpötilassa.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuottaja pitää kirjaa suoraan kuluttajalle myydyistä ja/tai Suomessa vähittäisliikkeisiin toimitetuista alkutuotannon tuotteista.

Tuottaja noudattaa asetuksen 318/2021 8 §:n mukaisia määrärajoja.

Alkutuotannon tuotteiden saastuminen estetään.

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä alkutuotannon tuotteiden elintarviketurvallisuutta, esimerkiksi:

 • myynti- ja toimitusmääriä koskevasta kirjanpidosta puuttuu joitakin tietoja
 • alkutuotannon tuotteiden käsittelyssä ja luovutuksessa käytettävät tilat, kalusteet tai välineet ovat jonkin verran kuluneita, mutta pidetty riittävän siisteinä. Kuluneisuus ei heikennä tuotteiden elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Tuottajalla ei ole kirjanpitoa suoraan kuluttajalle myynnistä tai paikallisiin vähittäisliikkeisiin toimittamisesta. Siitä huolimatta toiminnassa käytetään alkutuotannolle annettuja helpotuksia asetuksen 318/2021 8 §:n mukaiselle toiminnalle.
 • Tiloissa on alkutuotantoon kuulumatonta toimintaa, josta olisi tullut tehdä elintarviketoiminnan rekisteröinti-ilmoitus
  • suoraan kuluttajalle myynnin määräraja ylittyy
  • tilalla jalostetaan alkutuotannon tuotteita myyntiin, alkutuotannon tuotteita esimerkiksi kuivataan, kuoritaan, pilkotaan tai kypsennetään (huomioiden toiminnan ja siihen liittyvien riskien vähäisyys, ks. elintarvikelaki 10 § 2. mom.).
 • Itujen tuottaja ei ole tehnyt hakemusta alkutuotantopaikan hyväksymisestä. Toiminnan laajuus olisi edellyttänyt alkutuotantopaikan hyväksyntää.
 • Myyntitoiminnassa käytettävät tilat, laitteet tai välineet ovat siinä määrin epäsiistit, että se heikentää elintarviketurvallisuutta.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Käytetyt tilojen, laitteiden tai välineiden siisteys, tai käsihygienia, on laiminlyöty täysin ottaen huomioon tuotteiden luonne. Toiminta on erittäin epähygieenistä.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus 318/2021 8 §

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4766/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10566/1.
 • Muutettu otsikossa sana kasvi muotoon kasvikset.
 • Muutettu asetuksen 318/2021 8 §:n mukaisessa toiminnassa noudatettavia vaatimuksia vastaamaan asetuksen 318/2021 8 §:ää.
 • Viittaukset alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 ja valtioneuvoston asetukseen 1258/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.

8.6 Elintarvikkeista annettavat tiedot

Ohje/versio: 4767/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

Tämä kohta tarkastetaan, kun kasvisten (= hedelmät/marjat/vihannekset), sienten tai ruokaperunan tuottaja

 • myy tuottamiaan kasviksia, sieniä tai ruokaperunaa suoraan tilalta tai omassa myyntipisteessään esimerkiksi torilla pakattuna tai pakkaamattomana
 • toimittaa kasviksia, sieniä tai ruokaperunaa pakattuna tai pakkaamattomana vähittäismyyntiin (myymälät - tähän sisältyvät myös toimittaminen tori- tai suoramyyntiin toiselle toimijalle - suurtaloudet, tukkuliikkeet)
 • myy kasviksia, sieniä tai ruokaperunaa pakattuina tai pakkaamattomina etämyynnissä.

Komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 543/2011 on määritelty laatu- ja merkintävaatimukset Euroopan unionin alueella markkinoitaville ja yhteisön alueelle tuotaville tuoreille hedelmille, marjoille ja vihanneksille. Täytäntöönpanoasetuksen liitteessä esitetään yksityiskohtaiset kaupan pitämisen erityisvaatimukset kymmenelle tuoteryhmälle (erityisvaatimustuotteet). Hedelmien, marjojen ja vihannesten, joihin ei sovelleta kaupan pitämisen erityisvaatimuksia, on oltava kaupan pitämisen yleisvaatimusten mukaisia (yleisvaatimustuotteet). Tuotteet, jotka tuottaja luovuttaa tilallaan kuluttajalle tämän henkilökohtaisiin tarpeisiin tai tuotteet, joihin on selvästi merkitty ilmaisu ”tarkoitettu jalostettavaksi” tai ”eläinten ruokintaan” ei tarvitse olla kaupan pitämisen vaatimusten mukaisia. Kasviksista ilmoitettaviin tietoihin sovelletaan yleissäännöksiä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EU N:o 1169/2011, MMMa 834/2014) ja erityislainsäädäntöä (543/2011). Näistä erityislainsäädäntö on ensisijaisesti sovellettavaa ja yleislainsäädäntöä sovelletaan niillä tuotteilla joita kaupan pitämisen vaatimukset eivät koske.

Erityislainsäädännössä (543/2011) kasvisten pakkauksiksi luetaan myös (irtomyyntiin tarkoitettujen) kasvisten avonaiset kuljetuslaatikot (esimerkiksi 5 kg mansikkalaatikko tai 10 kg omenalaatikko).

Vähittäismyyntiä varten valmiiksi pakattu tuote katsotaan pakkaukseksi, mikäli yhdessä suljetussa pakkauksessa/kelmussa/kääreessä on useampi kuin yksi tuote. Tällöin pakkauksissa pitää olla vaaditut merkinnät. Yksittäispakatuissa muovilla tai kelmulla suojatuissa tuotteissa riittävät pakkauslaatikossa olevat merkinnät.

Kasvisten vähäinen käsittely, kuten kauppakunnostus (esimerkiksi naattien tai ulompien lehtien poistaminen), katsotaan kuuluvaksi alkutuotannon toimintaan. Suurikokoisten tuotteiden halkaiseminen myyntiä varten, kuten kaalin puolitus, luetaan myös alkutuotannon toiminnaksi. Halkaisun jälkeen kasvikset eivät enää ole ehjiä/kokonaisia eikä niihin enää voi merkitä laatuluokkaa. Kuoriminen, raastaminen tai viipalointi eivät enää ole alkutuotannon toimintaa.

Ravintoarvoilmoitus ei ole pakollinen kokonaisille tai halkaistuille kasviksille (elintarviketietoasetus, liite V). Jos pakkaukseen tehdään vapaaehtoisia merkintöjä, merkinnät on tehtävä elintarviketietoasetuksen (1169/2011) mukaisesti.

Tarkastettavia asioita:

Kokonaisten kasvisten, sienten ja ruokaperunan merkinnät

Pakkauksissa tulee ilmoittaa elintarviketietoasetuksen (1169/2011) ja erityislainsäädännön (543/2011) vaatimusten mukaiset tiedot.

Kaupan pitämisen erityisvaatimusten alaisia Suomessa viljeltävistä ovat: omenat, salaatit (kähärä- ja siloendiivit; pois lukien ruukkusalaatit), päärynät, mansikat, paprikat ja tomaatit, joille laatuluokittelu ja laatuluokkamerkintä pakollinen:

 • elintarvikkeen nimi (jos tuote ei näkyvissä)
 • sisällön määrä (nettopaino)
 • pakkaajan nimi ja fyysinen osoite
 • alkuperämaa (pakkaajatiedon lisäksi, vaikka pakkaajan kotimaa sama kuin viljelymaa)
 • laatuluokka (ekstra, I-luokka tai II-luokka)
 • lajike (Suomessa viljeltävistä pakollinen omenalla ja päärynällä)
 • tarvittaessa kokoluokka (Suomessa viljeltävistä: omenat, salaatit, päärynät, paprikat ja tomaatit)

Lisäksi

 • erätunnus, jonka voi korvata päiväysmerkinnällä silloin, kun annettu päivän ja kuukauden tarkkuudella (MMMa 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille)

Kaupan pitämisen yleisvaatimusten alaisia ovat kaikki muut kasvikset kuin ne, joille on erikseen määritelty kaupan pitämisen erityisvaatimukset (543/2011, liite I). Yleisvaatimuksiin ei sisälly vaatimusta laatuluokan tai lajikkeen ilmoittamisesta. Jos yleisvaatimustuotteet halutaan myydä lajiteltuina ja luokiteltuina, ne voidaan lajitella ja luokitella jonkin kansainvälisen standardin mukaan, esimerkiksi YK:n talouskomission YK/ ECE (= UNECE) hyväksymät standardisuositukset, tällöin on noudatettava myös standardiin sisältyviä merkintävaatimuksia. Pakolliset merkinnät yleisvaatimusten mukaan:

 • elintarvikkeen nimi (jos tuote ei näkyvissä)
 • sisällön määrä (nettopaino)
 • pakkaajan nimi ja fyysinen osoite
 • alkuperämaa (pakkaajatiedon lisäksi, vaikka pakkaajan kotimaa sama kuin viljelymaa)

Lisäksi

 • käyttöohje tarvittaessa (esimerkiksi korvasienille käsittelyohjeet)
 • erätunnus, jonka voi korvata päiväysmerkinnällä silloin, kun annettu päivän ja kuukauden tarkkuudella (MMMa 834/2014 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille)

Pakkaamattomina, suoraan tilalta tai tuottajan omassa myyntipisteessään torilla, myytävien kokonaisten kasvisten ja sienten läheisyydessä tulee ilmoittaa) seuraavat tiedot (MMMa 834/2014):

 • elintarvikkeen nimi
 • alkuperämaa

Ruokaperunan merkinnät (MMMa 264/2012 eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 4 §):

Pakkauksiin tehtävät merkinnät:

 • elintarvikkeen nimi
 • lajike
 • pakkauspäivämäärä
 • säilytysohje tai vähimmäissäilyvyysaika

Lisäksi

 • pakkaajan tai myyjän nimi ja osoite
 • sisällön määrä
 • alkuperämaa
 • erätunnus (tarvittaessa, jos erätunnus muu kuin pakkauspäivämäärä)
 • kasvinsuojelurekisterinumero, joka voi olla muotoa FI-12345.

Pakkaamattoman ruokaperunan merkinnät vähittäismyynnissä:

 • elintarvikkeen nimi
 • lajike
 • alkuperämaa

Halkaistujen kasvisten pakkauksissa tulee olla seuraavat tiedot (EPNAs 1169/2011, 9    art.)

 • elintarvikkeen nimi
 • ainesosaluettelo (jos useita ainesosia)
 • allergioita tai intoleransseja aiheuttavat aineet (esimerkiksi selleri) on tuotava korostaen esiin, jos ei ole elintarvikkeen nimessä (liite II)
 • tiettyjen ainesosien tai ainesosien ryhmien määrät (tarvittaessa)
 • sisällön määrä (jos ei punnita ostovaiheessa)
 • vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta
 • erityiset säilytys- tai käyttöolosuhteet (tarvittaessa)
 • elintarvikealan toimijan nimi ja osoite
 • alkuperämaa (viljelymaa)

Lisäksi

 • erätunnus, jonka voi korvata päiväysmerkinnällä silloin, kun annettu päivän ja kuukauden tarkkuudella (MMMa 834/2014).

Etämyynnissä tuoreena myytävistä kasviksista tulee kuluttajille ja suurtalouksille antaa kaikki vastaavat vaatimustenmukaiset tiedot, jotka tarvitaan kyseisen tuotteen irtomyynnin yhteydessä tai pakatun tuotteen pakkauksessa. Ostopäätöstä tehdessään kuluttajalla on oltava käytössään oikeat ostettavaa tuotetta koskevat alkuperämaa ja lajiketiedot. Vain muuttuvat tiedot, kuten erätieto tai päiväysmerkintä, voidaan antaa toimitushetkellä.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Edellä esitetyt elintarvikkeesta annettavat pakkausmerkintätiedot ovat yllämainittujen, lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Merkinnät ovat selkeitä ja helposti luettavia

Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

Elintarvikkeesta annettavissa tiedoissa vähäisiä epäkohtia ovat esimerkiksi:

 • osoitetiedoista puuttuu tarkka osoite
 • laatuluokka tai lajiketieto puuttuu, jos se erityisvaatimusten mukaan kuuluisi ilmoittaa.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Pakkausmerkinnöissä on useita oleellisia virheitä ja/tai puutteita, joita ovat esimerkiksi:

 • alkuperämaa merkintä puuttuu kokonaan tai on virheellinen
 • erätunnus puuttuu tai on virheellinen
 • pakkauksen sisältö ei vastaa pakkausmerkintöjä.

Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Pakkausmerkinnät puuttuvat kokonaan tai virheet vaativat välitöntä korjausta tai takaisinvetoa, joita ovat esimerkiksi:

 • hyvin epäselvät, lukukelvottomat pakkausmerkinnät
 • vaaditut suomen- ja ruotsinkieliset merkinnät puuttuvat pakkauksesta.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002, elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä, 17–19 artikla
 • Elintarvikelaki 297/2021, 1, 2 ja 6 §
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011 elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (elintarviketietoasetus), 9, 2 (kohta 2 e), 16, 19, 20, 23 ja 24 artikla, liite V, IX ja X.
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta kuluttajille (834/2014), 5 §
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus (264/2012) eräitä elintarvikkeita koskevista vaatimuksista, 4 ja 9 §
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1308/2013 maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä, artiklat 75 ja 76 sekä liitteessä I oleva IX osa: Hedelmät ja vihannekset
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 543/2011 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesalan sekä hedelmä- ja vihannesjalostealan osalta; II osasto sekä liitteet I-V
 • Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä 999/2012 (sisältäen 1194/2013 muutokset).
 • Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/2072, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 täytäntöönpanon yhdenmukaisten edellytysten vahvistamisesta kasvintuhoojien vastaisten suojatoimenpiteiden osalta; liite VIII kohta 11.
 • Ruokaviraston ohje17068/2. Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille
 • Ruokaviraston ohje 6093/04.02.00.01/2021/1. Pakkausmerkintöjen valvontaohje
 • Ruokaviraston ohje 6531/04.02.00.01/2021/3. Tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämistä koskevat vaatimukset, Ohje hedelmä- ja vihannesalalle
 • Ruokaviraston ohje 6320/04.02.00.01/2021/1. Tuorekasvisten merkinnät - Yksityiskohtaisia esimerkkejä eri kasvisten irtomyynti- ja pakkausmerkinnöistä

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4767/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen numero 10567/1.
 • Lainsäädäntöviittauksia päivitetty.
 • Ohje numero 6093/04.02.00.01/2021 korvaa ohjeen numero 17055/1.
 • Ohje numero 6531/04.02.00.01/2021/3 korvaa ohjeen numero 17061/2.
 • Viittaus ohjeeseen 6320/04.02.00.01/2021/1 lisätty.
 • Viittaukset Eviran ohjeisiin poistettu.

8.9 Kirjanpito biosidien käytöstä TE

Ohje/versio: 4769/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa kasveista ja sienistä saatavia elintarvikkeita tuotavissa alkutuotantopaikoissa. Alkutuotannoksi katsotaan myös itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden kauppakunnostus ja pakkaaminen sekä kauppakunnostus ja pakkaaminen rahtitoimintana muille tuottajille.
 • Tämä kohta on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. ELY-keskuksessa määritetään onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Viljelijän on pidettävä alkutuotannossa ja siihen liittyvissä toiminnoissa kirjaa asetuksen (EY) 852/2004 liitteen I osan A kohdan III mukaisesti, muun muassa biosidien käytöstä.
 • Biosideillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi jyrsijä- ja hyönteismyrkkyjä, joita käytetään elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitiloissa, sekä elintarvikkeiden kuljetus- ja säilytysastioiden ja -välineiden puhdistamiseen mahdollisesti käytettäviä desinfiointiaineita.
 • Biosidien käyttökirjanpidon tulee sisältää käytettyjen biosidien nimet, käytetyt määrät ja käyttöajat. Kirjanpidoksi riittää esimerkiksi biosidien ostokuitit tai tuholaistorjuntayritykseltä torjuntakäynneistä saadut raportit, tarvittaessa lisättynä puuttuvalla tiedolla. Viljelijän tulee säilyttää elintarvikkeiden turvallisuutta koskevaa biosidien käyttökirjanpitoa yksi vuosi käyttöajankohdasta.
 • Elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitilat voivat olla samoja, joissa käsitellään ja varastoidaan rehuja. Rehujen turvallisuuden varmistamiseksi käytettyjen biosidien käyttökirjanpito tarkastetaan rehuvalvonnassa.
 • Kirjanpito voi olla kirjallisessa tai sähköisessä muodossa. Kirjanpito voi koostua yhdestä tai useammasta tiedostosta ja olla osa kasvintuotantotilalla noudatettavaa laatu- tai muuta järjestelmää.

Tarkastetaan viljelijän kirjanpito biosidien käytöstä vuoden ajalta.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuottajalla on riittävä kirjanpito tilalla käytetyistä biosideistä. Kirjanpidossa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

Esimerkiksi:

 • Kirjanpidosta puuttuu joitain tietoja, jotka ovat tuottajalla olemassa, mutta niitä ei tarkastushetkellä löydy. Tuottaja kuitenkin toimittaa (halutessaan sähköisesti) annetussa määräajassa kopiot puuttuvista tiedoista valvojalle jälkikäteen.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Kirjanpidossa on puutteita, mutta tuottaja pystyy kertomaan mitä biosidejä tilalla on käytetty.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Tuottajalla ei ole lainkaan kirjanpitoa tilalla käytetyistä biosideistä eikä hän osaa sanoa mitä biosidejä on käytetty.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

 • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 elintarvikehygieniasta Liite I, A osa, 9.a
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta 318/2021 6 §

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4769/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10568/1.
 • Muutettu kirjanpidon säilytysaika vastaamaan asetuksen 318/2021 6 §:ää.
 • Viittaus alkutuotantoasetukseen MMMa 1368/2011 on poistettu.
 • Viittaus Maa- ja metsätalousministeriön asetukseen elintarvikehygieniasta 318/2021 on lisätty.

8.10 Biosidien käyttö TE

Ohje/versio: 4771/04.02.00.01/2021/2, voimaantulopäivä 28.3.2022

Huomioitavaa:

 • Tätä ohjetta sovelletaan kaikissa kasveista ja sienistä saatavia elintarvikkeita tuotavissa alkutuotantopaikoissa. Alkutuotannoksi katsotaan myös itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden kauppakunnostus ja pakkaaminen sekä kauppakunnostus ja pakkaaminen rahtitoimintana muille tuottajille.
 • Maanviljelijöillä on mahdollisuus käyttää ammattikäyttöön rajoitettuja jyrsijämyrkkyvalmisteita omassa maataloustoiminnassaan, kun he ovat suorittaneet kasvinsuojelututkinnon (laki kemikaalilain muuttamisesta 746/2016).
 • Tämän kohta on täydentävien ehtojen vaatimuskohta. Tässä kohdassa havaittu epäkohta tulee valvontatietojen tallentamisen kautta tiedoksi ELY-keskukseen. Epäkohta on kuvattava tarkasti valvontatietoja tallennettaessa. ELY-keskuksessa määritetään onko tarvetta laajentaa asia täydentävien ehtojen valvontaan.

Tarkastettavia asioita:

 • Biosidejä tulee käyttää oikein kasveista ja sienistä saatavien elintarvikkeiden tuotannossa ja varastoinnissa. Biosidejä tulee käyttää ja säilyttää käyttöohjeen mukaisesti.
 • Biosideillä tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi jyrsijä- ja hyönteismyrkkyjä, joita käytetään elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitiloissa, sekä elintarvikkeiden kuljetus- ja säilytysastioiden ja -välineiden puhdistamiseen mahdollisesti käytettäviä desinfiointiaineita.
 • Elintarvikkeiden käsittely- ja varastointitilat voivat olla samoja, joissa käsitellään ja varastoidaan rehuja. Rehujen turvallisuuden varmistamiseksi käytettyjen biosidien käyttö tarkastetaan rehuvalvonnassa.

Tarkastetaan, että tilalla on noudatettu biosidin sitovia myyntipäällysmerkintöjä. Tarkastuksella toimijaa voidaan haastatella biosidien käytöstä ja muun muassa käydä katsomassa, että syöttilaatikot on sijoitettu asianmukaisesti. Sijoituspaikkojen tulee olla riittävän kaukana elintarvikkeista ja sellaisissa paikoissa, ettei tuholaistorjunta-aineita joudu elintarvikkeiden käsittelytasoille tai pakkausmateriaaleihin.

A Toiminta on kokonaisuutena arvioituna pääsääntöisesti vaatimusten mukaista.

Tuottaja on noudattanut biosidien sitovia myyntipäällysmerkintöjä. Biosidejä käytetään asianmukaisesti. Toiminnassa voi olla pieniä epäkohtia, jotka eivät heikennä elintarviketurvallisuutta.

C Toiminnassa on epäkohtia, jotka heikentävät elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa harhaan. Epäkohdat on korjattava määräajassa.

Esimerkiksi:

 • Biosidien käyttö tai säilytys ei vastaa myyntipäällysmerkintöjä.

D Toiminnassa on epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuutta tai johtavat kuluttajaa vakavasti harhaan tai toimija ei ole noudattanut annettuja määräyksiä. Epäkohdat on korjattava välittömästi.

Esimerkiksi:

 • Biosidejä käytetään tilalla epäasianmukaisesti.
 • Viljelijä on käyttänyt biosidiä väärässä kohteessa, väärin annosteltuna tai muuten toiminut myyntipäällysmerkintöjen vastaisesti.
 • Biosidien käytöstä on aiemmin tehdyssä tarkastuksessa annettu huomautus, mutta tilannetta ei ole korjattu.

Lainsäädäntö ja ohjeet:

Päivitykset versioon 2:

 • Ohje numero 4771/04.02.00.01/2021/2 korvaa ohjeen numero 10569/1.
 • Linkit ohjeisiin ja nettisivuille on päivitetty.
 • Lisätty ”Huomioitavaa” kohtaan puuttunut teksti täydentävistä ehdoista.