EU-lannoitevalmisteiden pakkausmerkinnät

Julkaisupäivä: 18. heinäkuuta 2022

Ohjeet löytyvät visuaalisessa muodossa Europan unionin virallisesta lehdestä EUR-Lexin sivuilta. Alle on kirjoitettu lehden sivun 22 esimerkkituloste 6.5 saavutettavampaan muotoon.

Kaikki tiedot sisältävä esimerkkituoteseloste – toimintoperusteisen tuoteluokka (PFC) 1 (C)


CE-merkki ja tarvittaessa ilmoitetun laitoksen numero


VALMISTEEN NIMI ja funktionaalisuusajan enimmäiskesto


KIVENNÄISLANNOITE – PFC 1(C)(l)(a)

NPK (Ca, Mg, S) hivenravinteita sisältävä lannoite, 16-9-12 (+3 +2 +15) / 16-3,9-10 (+2,1 +1,2 +6)


 • 16 % KOKONAISTYPPI (N)
  • 7,0 % nitraattityppi
  • 7,0 % ammoniumtyppi
  • 2,0 % ureatyppi
 • 9 % KOKONAISFOSFORIPENTOKSIDI (P₂O₅) (= 3,9 % P)
  • 6,7 % vesiliukoinen fosforipentoksidi (P₂O₅) (= 2,9 % P)
  • 9,0 % neutraaliin ammoniumsitraattiin liukoinen fosforipentoksidi (P₂O₅) (= 3,9 % P)
 • 12 % KALIUMOKSIDI (K₂O) (= 10 % K), vesiliukoinen
 • 3 % KOKONAISKALSIUMOKSIDI (CaO) (= 2,1 % Ca)
  • 1,0 % CaO (= 0,7 % Ca), vesiliukoinen
 • 2 % KOKONAISMAGNESIUMOKSIDI (MgO) (= 1,2 % Mg)
 • 15% RIKKITRIOKSIDI (SO₃) (= 6 % S), vesiliukoinen

Vähäkloorinen

 • 0,01 % boori (B) natriumsuolana, vesiliukoinen
 • 0,020 % kokonaiskupari (Cu), kompleksoitu heptaglukonihapolla
  • 0,015 % vesiliukoista
 • 0,30 % kokonaisrauta (Fe), 0,26 % sulfaattina, vesiliukoinen; 0,04 % kelatoitu etyleenidiamiinitetraetikkahapolla
 • 0,05 % mangaani (Mn) sulfaattina, vesiliukoinen
 • 0,006 % kokonaismolybdeeni (Mo) natriumsuolana
  • 0,003 % vesiliukoista
 • 0,008 % kokonaissinkki (Zn) oksidina

Raekokojakauma: Rae. 95 % valmisteesta läpäisee 4,5 mm:n seulan.


Ainesosat: ammoniumnitraatti¹ (CAS-nro: 6484-52-2), kaliumnitraatti¹ (CAS-nro: 7757-79-1), ammoniumfosfaatti¹ (CAS-nro: 7722-76-1), magnesiumsulfaatti¹ (CAS-nro: 7487-88-9), pintakäsittelyaine X⁹

¹ Ensiömateriaalista koostuvat aineet ja seokset, ⁹ muut polymeerit kuin ravinnepolymeerit.


Käyttöohjeet ja käyttömäärä:

Astiataimet: 1–2 g/l (kevyt lannoitus), 1,5–2,5 g/l (normaali lannoitus), 2,5–3,5 g/l (runsas lannoitus)

Ruukkukasvit: 1–2 g/l (kevyt lannoitus), 2–3 g/l (normaali lannoitus), 3–4 g/l (runsas lannoitus)

Kesäkukat/yksivuotiset: 1–2 g/l (kevyt lannoitus), 2–3 g/l (normaali lannoitus), 3–4 g/l (runsas lannoitus)

Tämän lannoitteen sisältämät ravinteet vapautuvat tasaisesti ja jatkuvasti, ja lannoite on ihanteellinen nopeakasvuisille havukasveille ja ikivihreille kasveille.

Käytettäväksi ainoastaan todettuun tarpeeseen. Käyttömäärää ei saa ylittää.

Huom. Nämä käyttömääräsuositukset koskevat lannoittamattomia kasvualustoja. Suositukset ovat yleisiä. Erityisissä käyttökohteissa, kuten kasvutunneleissa, kasvihuoneissa ja erityisissä ilmasto-olosuhteissa, määriä on mukautettava. Valmistetta ei suositella lisättäväksi yhtenä annoksena juuripaakun alle, eikä sitä suositella käytettäväksi siirrettäessä kasveja ruukkuun syksyllä tai talvella. 100 % valmisteesta on pinnoitettu pintakäsittelyaineella X. Ravinteiden vapautumisnopeus voi vaihdella kasvualustan lämpötilan mukaan. Lannoitusta voi olla tarpeen mukauttaa. Tuotetta saa käyttää uudelleen aikaisintaan 4 kuukauden kuluttua.

Tarkempia tietoja suosituksista saat yritykseltä tai tuotteen jakelijalta: www.verkkosivusto.com.


Varastointiolosuhteet: Säilytä tuote kuivassa ja huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta. Ei saa säilyttää suorassa auringonvalossa.

Varastointilämpötila 0–40 °C. Osittain käytetty tai rikkinäinen pakkaus on suljettava hyvin.


Turvallisuus ja ympäristö:

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti luokiteltu tuote. Pakkauksessa olevien merkintöjen on vastattava luokitusta.

Tarvittaessa lisätään luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta annetun asetuksen mukaiset kuvamerkit, yksilölliset koostumustunnukset (UFI-tunnisteet) ja kuljetusluokitusta koskevat kuvamerkit.

Tämä lannoite sisältää ureaa, josta voi vapautua ammoniakkia ja joka vaikuttaa ilman laatuun. Olosuhteista riippuen on toteutettava asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.


Yleiset tiedot:

VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN.

Merkinnät säilytysolosuhteista, nettopainosta ja alhaisesta kadmiumpitoisuudesta.


Yrityksen tiedot


Tuotenumero ja eränumero