Uudet hyväksynnät

Uusia rehun lisäaineita hyväksytään ja niitä koskevia täytäntöönpanoasetuksia julkaistaan useita joka kuukausi. Niissä olevat muutokset liittyvät usein lisäaineiden hyväksyttyihin muotoihin ja käytön ehtoihin, kuten eläinlajeihin ja enimmäispitoisuuksiin. Komission täytäntöönpanoasetukset rehun lisäaineen hyväksynnästä julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä, mutta paras tapa hyväksyntöjen seuraamiseen on komission verkkosivuillaan ylläpitämän lisäainerekisterin I-osa, jonka alussa luetellaan viimeisimmät muutokset.

Lisäainerekisterin taulukossa annetaan linkit kunkin lisäaineen täytäntöönpanoasetukseen, josta saa suomenkielisen version vaihtamalla osoitteessa EN => FI. Rekisterissä punaisella kehystetyt ovat niitä rehun lisäaineita, joiden hyväksyntä vanhenee vuoden kuluessa, eli niistä pitäisi jättää uudelleenhyväksyntähakemus. Harmaalla merkityt lisäaineet ovat siirtymäajan alaisia.

Lisäainerekisterin II-osassa olevat lisäaineet ovat sellaisia, joista on annettu tai tullaan antamaan markkinoilta poistamisasetus. Poistettavissa on sekä vanhoja muotoja, jotka on korvattu uusilla tarkemmilla hyväksynnöillä sekä niitä, joista ei ole jätetty hakemusta uudelleenhyväksyntään.

Ruokavirasto kehottaa toimijoita aktiivisesti seuraamaan uusia rehun lisäaineiden hyväksyntöjä ja muita rekisterissä tapahtuneita muutoksia.

Sivu on viimeksi päivitetty 30.11.2018