Tietoa rehuista

Täältä löydät tietoa sekä ohjeita niin ammattimaiseen rehualan toimintaan kuin rehujen yksityiseen käyttöön liittyen mm. lainsäädäntöön ja sen vaatimuksiin sekä viranomaisvalvontaan ja ajankohtaisiin rehuasioihin. Rehualaan kuuluvat tuotantoeläinten rehujen ohella lemmikkieläinten ja osin myös luonnoneläinten rehut.

Mitä rehut ovat?

Rehulla tarkoitetaan mitä tahansa suun kautta tapahtuvaan tuotanto-, lemmikki- tai luonnoneläinten ruokintaan tarkoitettua ainetta tai tuotetta. Rehut ovat rehuaineita ja rehuseoksia sekä rehun lisäaineita ja niiden esiseoksia. Myös elintarviketuotannon oheisjakeina syntyvät ja eläinten ravinnoksi käytettävät tuotteet ovat rehuja. Rehuja ovat esimerkiksi eläinten ruokintaan tarkoitettu vilja, heinä, jauheliha, puruluu, C-vitamiini, säilörehun säilöntäaine sekä teollinen täys- ja täydennysrehu. Vesi ei ole rehua.

Rehualan toiminta

Rehualan toimijoita ovat pääsääntöisesti kaikki rehuketjun osallistujat alkutuotannosta kaupan portaaseen asti. Suurin osa maatiloista on rehualan toimijoita. Toimijoita ovat myös esimerkiksi rehun lisäaineiden ja esiseosten valmistajat, rehutehtaat, turkisrehu- ja lemmikkieläinruokalaitokset, rahtisekoittajat, sivujakeita rehuksi toimittavat elintarvikealan laitokset, kuljetusliikkeet ja varastointilaitokset, maahantuojat, jakelijat, välittäjät sekä tukku- ja vähittäiskauppiaat lemmikkieläinruokien vähittäiskauppaa lukuun ottamatta. Rehuketjussa toimivien yritysten ja viljelijöiden tulee rekisteröityä Ruokavirastoon.

Rehutyypit

Rehuja on monenlaisia. Niitä kuvaava rehutyyppi kertoo käyttötarkoituksen ja on rehuaineiden sekä rehuseosten osalta pakollista ilmoittaa rehujen etiketissä ja muissa merkinnöissä. Niihin liittyy erilaisia laatu- ja merkintävaatimuksia.

Rehuaine

 • Rehuaineet ovat kasvi- tai eläinperäisiä tuotteita, joiden pääasiallinen tarkoitus on täyttää eläinten ravitsemukselliset tarpeet.
 • Rehuaineet voivat sisältää myös rehun lisäaineita.
 • Rehuaineita voidaan käyttää tuoreena, käsiteltynä tai säilöttynä rehunvalmistuksen raaka-aineena, esiseosten kantaja-aineena tai sellaisenaan suoraan eläinten ruokintaan.
 • Rehuaineita ovat esim. säilörehu, ohra, rapsirouhe, magnesiumoksidi, elintarviketeollisuudesta rehuksi päätyvät oheis- ja sivutuotteet (mm. maitotuotteet, liha- ja kalatuotteet, lese, mäski).
 • Rehulainsäädännön mukaiset rehuaineet on lueteltu rehuaineluettelossa
 • Uudet rehuaineet ilmoitetaan ensin rehuainerekisteriin

Rehuseos

 • Rehuseos on vähintään kahdesta eri rehuaineesta koostuva seos, joka on tarkoitettu eläinten ruokintaan täys- tai täydennysrehuna. Rehuseos voi sisältää myös rehun lisäaineita.
 • Täysrehu: rehuseos, joka koostumuksensa perusteella riittää sellaisenaan täyttämään eläimen päivittäisen ravintoaineiden tarpeen.
 • Täydennysrehu: rehuseos, jossa on korkeita pitoisuuksia tiettyjä ravintoaineita, mutta joka koostumuksensa perusteella on riittävä päiväannokseksi vain, jos sitä käytetään yhdessä muiden rehujen kanssa. Täydennysrehu täydentää eläimen perusruokintaa.
  • Kivennäisrehu - täydennysrehu, jonka tuhkapitoisuus on vähintään 40 %.
  • Täydennysrehut saavat sisältää niihin sekoitettuja kokkidiostaatteja ja histomonostaatteja enintään viisinkertaisen määrän ja muita lisäaineita enintään 100-kertaisen määrän verrattuna lisäaineen vahvistettuun enimmäispitoisuuteen täysrehussa. 100-kertainen enimmäismäärä lisäaineita voidaan ylittää vain, jos kyseessä olevien tuotteiden koostumus tyydyttää erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen kulloistakin käyttötarkoitusta varten. Tällaisen rehun käyttöä koskevat ehdot on eriteltävä tarkemmin käyttötarkoitusluettelossa.
 • Juottorehu on rehuseos, joka annetaan joko kuivassa muodossa tai sekoitettuna tiettyyn määrään nestettä ja on tarkoitettu nuorten eläinten ruokintaan täydentämään tai korvaamaan ternimaitovaiheen jälkeistä maitoa tai teuraaksi tarkoitettujen nuorten eläinten, kuten vasikoiden, karitsojen tai kilien ruokintaan.
 • Ravintolisiä ja lisäravinteita terveysvaikutteisia ilmaisuja ei voi käyttää rehujen yhteydessä. Rehuista ei voi esittää lääkinnällisiä väittämiä (eli sairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa tai parantamista). Esimerkiksi vitamiinit ja hivenaineet ovat rehun lisäaineita ja niitä sisältävät rehuseokset täydennys- tai täysrehuja.

Rehun lisäaine

 • Rehun lisäaineita ovat rehuun tarkoituksellisesti lisättävät aineet, valmisteet tai mikro-organismit, joilla on tietty käyttötarkoitus ja vaikutus rehussa.
  • Lisäaineita ei käytetä sellaisenaan suoraan eläinten ruokintaan vaan ne lisätään rehuun.
 • EU:ssa hyväksytyt rehun lisäaineet ovat komission ylläpitämässä englanninkielisessä lisäainerekisterissä
  • rekisteri päivittyy jatkuvasti sitä mukaa kuin uusia hyväksyntöjä myönnetään
  • kunkin lisäaineen osalta rekisteristä selviää mm.
   • lisäaineluokka ja -ryhmä (käyttötarkoitus)
   • mille kohde-eläimille hyväksytty
   • käytön rajoitukset
   • toimeenpanoasetus, jolla hyväksyntä on myönnetty

Esiseos

 • Esiseoksella tarkoitetaan rehun lisäaineiden seosta taikka yhden tai useamman rehun lisäaineen sekä kantaja-aineina käytettävien rehuaineiden tai veden seosta.
 • Esiseos sisältää suuria pitoisuuksia rehun lisäaineita eikä se siksi ole tarkoitettu sellaisenaan eläinten ruokintaan, vaan se sekoitetaan muuhun rehuun ennen käyttöä.
 • Esiseoksen (säilörehun lisäaineiden esiseosta lukuun ottamatta) käyttäjän tulee olla rekisteröitynyt rehun valmistajaksi.
 • Esiseos on englanniksi premix, mutta sitä ei pidä sekoittaa ns. premix-ruokintaan, jossa komponenttiruokinnan osana on rehutehtaalla tilalle suunniteltu ”premix” on yleensä täydennysrehu.

Rehu erityiseen ravitsemukselliseen tarkoitukseen

 • Rehuaine tai rehuseos, joka voi tyydyttää jonkin erityisen ravitsemuksellisen tarkoituksen tietyn koostumuksensa tai valmistusmenetelmänsä vuoksi ja eroaa siten selvästi tavanomaisesta rehusta.
 • Kun rehu täyttää jonkin lainsäädännössä määritellyn (ns. käyttötarkoitusluettelo) erityisen ravitsemuksellisen käyttötarkoituksen, rehutyyppiä on täydennettävä merkinnällä ”erityisruokavalio”.
 • Erikoisruokavalioista on sallittua esittää käyttötarkoitusluettelon mukaisia terveyteen liittyviä väittämiä, jotka muutoin ovat kiellettyjä rehulainsäädännössä.
  • käyttötarkoitusluettelo LINKKI

Lääkerehu

 • Lääkerehulla tarkoitetaan eläinlääkkeen ja rehun tasalaatuista sekoitusta, joka on tarkoitettu sellaisenaan eläimelle syötettäväksi sairautta parantavien tai ehkäisevien tai muiden lääkkeellisten ominaisuuksiensa vuoksi.
 • Lääkerehun valmistajien, myös tilasekoittajien, tulee olla Ruokaviraston hyväksymiä. 
Sivu on viimeksi päivitetty 14.3.2024