Kyläkauppatuki

Tukea ei voi tällä hetkellä hakea.

Tuen viimeisin hakuaika oli 1.9.–31.10.2021.

Kyläkauppatuki on maaseudun päivittäistavarakaupoille tarkoitettu tuki, jonka avulla pyritään edistämään maaseudun palveluiden saatavuutta. Kyläkauppatukea voi käyttää esimerkiksi kaupan palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

Tuen ehdot

Jos tuki myönnetään sinulle, sitoudut tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua ajanjaksolla 1.1.2022–30.6.2023. Lisäksi sitoudut ajanjaksolla 1.1.2022–30.6.2023 tarjoamaan vähintään yhtä seuraavista palveluista:

  • postipalvelu
  • käteisnostopalvelu
  • apteekkipalvelu
  • polttoainejakelupalvelu.

Jos tarjoat lisäksi myymäläautopalvelua, saat tuen korotettuna.

Myymäläauton tulee palvella vähintään kymmentä harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevaa pysäkkiä viikossa. Myymäläautolla tulee olla viikoittaista reittiajoa vähintään sata kilometriä.

Kun olet saanut tuen

Toimita selvitys avustuksen käytöstä

Toimita selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista viimeistään 30.9.2023. Liitä selvitykseen kauppasi viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase. Ne kannattaa tallentaa PDF-muodossa jo valmiiksi koneelle.

Toimita selvitys Hyrrä-verkkoasiointipalvelussa näin:

  1. Valitse kohta HANKKEET ja avaa tukipäätös (Päivittäistavarakauppapalvelun avustus).
  2. Valitse kohta SEURANTATIEDOT ja täytä pyydetyt seurantatiedot. Lisää liitteeksi viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Voit myös toimittaa selvityksen lomakkeella 531S. Lähetä selvityslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen
Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto

Tuen maksua ei tarvitse hakea erikseen.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.10.2022