Kyläkauppatuki

Kyläkauppatuen hakuaika on 13.9.–31.10.2019

Voit hakea kyläkauppatukea, jos kauppasi sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla. Kyläkauppatuki eli päivittäistavarakauppapalvelun avustus maksetaan kertaluontoisesti.

Hae tukea viimeistään 31.10.2019

Hae kyläkauppatukea sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Voit hakea avustusta myös lomakkeella 531. Lähetä hakemuslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Tuen myöntämisen edellytykset

Päivittäistavarakauppasi voi saada tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kauppa sijaitsee harvaan asutulla maaseudulla
 • kauppa toimii ympäri vuoden
 • kaupan päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa
 • kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä, tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa
 • kaupan päivittäisvaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta
 • kauppa ei ole EU:n valtiontukisääntöjen mukainen vaikeuksissa oleva yritys
 • de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity.

Jos tuki myönnetään sinulle, sitoudut tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua ajanjaksolla 1.1.2020–30.6.2021. Lisäksi sitoudut ajanjaksolla 1.1.2020–30.6.2021 tarjoamaan vähintään yhtä seuraavista palvelukokonaisuuksista:

 • postipalvelu
 • käteisnostopalvelu
 • apteekkipalvelu
 • polttoainejakelupalvelu.

Jos tarjoat lisäksi myymäläautopalvelua, saat tuen korotettuna.

Tuen määrä, maksaminen ja selvitys tuen käyttämisestä

Voit saada tukea korkeintaan 22 500 euroa. Jos tarjoat myymäläautopalvelua, voit saada tukea korkeintaan 30 000 euroa. Tuen määrä voi olla tätä pienempi, jos hakemuksia saadaan paljon ja käytettävissä oleva määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen täysimääräisenä kaikille hakijoille.

Saat maksun tilillesi yhdessä erässä sen jälkeen, kun Ruokavirasto on hyväksynyt hakemuksesi. Maksua ei tarvitse erikseen hakea. Sinun tulee kuitenkin toimittaa jälkikäteen selvitys tuen käyttämisestä vuosina 2020 ja 2021.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.9.2019