Kyläkauppatuki

Kyläkauppatuen hakuaika oli 1.9.–31.10.2021. Hakuohjeet

Hae kyläkauppatukea Hyrrä-asiointipalvelussa. Ohje hakemuksen tekemiseen Hyrrä-asiointipalvelussa

Vaihtoehtoisesti voit hakea tukea lomakkeella 531. Lähetä hakemuslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Tuen myöntämisen edellytykset

Päivittäistavarakauppasi voi saada tukea, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • kauppa sijaitsee maaseutualueella
 • kauppa toimii ympäri vuoden
 • kaupan päivittäistavaroiden myynti on vähemmän kuin kaksi miljoonaa euroa vuodessa
 • kaupan etäisyys lähimpään toiseen päivittäistavarakauppaan on vähintään 7,5 kilometriä, tai kauppa on muuten vaikeasti saavutettavissa
 • kaupan päivittäistavaravalikoimaan kuuluu vähintään 500 tuotetta
 • kauppa ei ole EU:n valtiontukisääntöjen mukainen vaikeuksissa oleva yritys
 • de minimis -tuen enimmäismäärä ei ylity (500 000 euroa kolmen verovuoden aikana).

Jos tuki myönnetään sinulle, sitoudut tarjoamaan päivittäistavarakauppapalvelua ajanjaksolla 1.1.2022–30.6.2023. Lisäksi sitoudut ajanjaksolla 1.1.2022–30.6.2023 tarjoamaan vähintään yhtä seuraavista palveluista:

 • postipalvelu
 • käteisnostopalvelu
 • apteekkipalvelu
 • polttoainejakelupalvelu.

Jos tarjoat lisäksi myymäläautopalvelua, saat tuen korotettuna.

Myymäläauton tulee palvella vähintään kymmentä harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevaa pysäkkiä viikossa. Myymäläautolla tulee olla viikoittaista reittiajoa vähintään sata kilometriä.

Tuen määrä, maksaminen ja selvitys tuen käyttämisestä

Voit saada tukea korkeintaan 22 500 euroa. Jos tarjoat myymäläautopalvelua, voit saada tukea korkeintaan 30 000 euroa. Tuen määrä voi olla tätä pienempi, jos hakemuksia saadaan paljon ja käytettävissä oleva määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen täysimääräisenä kaikille hakijoille.

Saat maksun tilillesi yhdessä erässä sen jälkeen, kun Ruokavirasto on hyväksynyt hakemuksesi. Maksua ei tarvitse erikseen hakea. Sinun tulee kuitenkin toimittaa jälkikäteen selvitys tuen käyttämisestä vuosina 2022 ja 2023.

Tuensaaja, toimita selvitys avustuksen käytöstä

Jos olet saanut kyläkauppatukea vuoden 2019 haussa, toimita selvitys avustuksen käytöstä ja toteutuneista kustannuksista vuoden 2020 osalta viimeistään 31.3.2021 ja vuoden 2021 osalta viimeistään 30.9.2021. Liitä selvitykseen viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Toimita selvitys Hyrrä-verkkoasiointipalvelussa.

 1. Valitse kohta HANKKEET ja avaa tukipäätös (Päivittäistavarakauppapalvelun avustus)
 2. Valitse kohta SEURANTATIEDOT ja täytä pyydetyt seurantatiedot vuodelle 2020.
 3. Liitteeksi tarvittava viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase on hyvä tallentaa koneelle valmiiksi esimerkiksi pdf-tiedostona. HUOM: Aluksi järjestelmä tarjoaa selvityksen antovuodeksi 2019, saat oikean vuoden (2020) painamalla +-painiketta.

Voit myös toimittaa selvityksen lomakkeella 531S. Lähetä selvityslomake liitteineen sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokavirasto.fi tai kirjepostina osoitteeseen
Ruokavirasto, Päivittäistavarakaupan avustus, PL 100, 00027 Ruokavirasto.

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2021