Höyhenten tuonti

Sivutuotteiden tuonnista EU:n ulkopuolisista maista säädetään asetuksessa 142/2011

Sulat ja höyhenet

Sulat ja höyhenet luokitellaan asetuksen 1069/2009 10 artiklan mukaisesti sivutuoteluokkaan 3.

Sulkien ja höyhenten tuonti on sallittua kaikista kolmansista maista, mutta käsittelemättömien sulkien ja höyhenten sekä niiden osien ja untuvien tuonti EU:n alueelle on kiellettyä

Käsiteltyjä sulkia ja höyheniä ja niiden osia sekä untuvia saa tuoda,

jos ne ovat koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai untuvia sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksityishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen; 

tai

jos niiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa todetaan, että sulat ja höyhenet tai sulkien ja höyhenten osat tai untuvat on käsitelty höyryllä tai jollakin muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi, ja jos ne on suljettu turvallisesti pakkauksiin ja ne ovat kuivia  

ja

jollei kaupallisessa asiakirjassa todeta, että ne on pesty tehdasmaisesti ja käsitelty kuumalla höyryllä 100 °C:ssa vähintään 30 minuutin ajan, ne lähetetään rekisteröityyn laitokseen tällaista käsittelyä varten.

Rajatarkastus?

Rajatarkastusta ei vaadita, jos kyseessä on matkustajien mukaan tuomat käsitellyt koristesulat ja -höyhenet, jotka on tarkoitettu yksityiskäyttöön.

Teolliseen tarkoitukseen tulevat sulat ja höyhenet tulevat rajatarkastukseen. Näillä erillä on oltava kaupallinen asiakirja, josta käy ilmi tehty käsittely. Terveystodistusvaatimusta ei ole. 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.4.2021