Höyhenten tuonti

Kielletty tuonti

Kokonaan kiellettyä on käsittelemättömien sulkien ja höyhenten ja niiden osien sekä untuvien tuonti unioniin ja kuljetus unionin kautta asetuksen (EU) N:o 142/2011 25 artiklan 1 kohdan b ala­kohdan mukaisesti.

Sallitut alkuperämaat

Tuonti on sallittua kaikista EU:n ulkopuolisista maista

Vaatimukset höyhenille ml. kaupallinen asiakirja

Höyhenten tulee täyttää asetuksen (EU) N:o 142/2011  liitteen XIV luvun II jakson 6 vaatimukset. Se kattaa pehmustehöyhenet, untuvat ja valmistamat­tomat tai muut höyhenet. Pääehdot myös taulukossa 2 ohjeen "tuonti EUn ulkopuolelta" (linkki ohjeeseen vasemmalla) oikeassa linkissä.

Ote asetukseta (EU) 142/2011: 
6 jakso 
Käsiteltyjen sulkien ja höyhenten ja niiden osien sekä untuvien tuonti 
Käsiteltyjä sulkia ja höyheniä ja niiden osia sekä untuvia saa tuoda,

a) jos ne ovat koristesulkia ja koristehöyheniä, matkustajien mukanaan tuomia, yksityiskäyttöön tarkoitettuja käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai käsiteltyjä sulkia ja höyheniä tai untuvia sisältäviä tavaraeriä, jotka on lähetetty yksity­ishenkilöille muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen; tai

b) jos niiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa todetaan, että sulat ja höyhenet tai sulkien ja höyhenten osat tai untuvat on käsitelty höyryllä tai jollakin muulla menetelmällä kohtuuttomien riskien eliminoimiseksi, ja jos ne on suljettu turvallisesti pakkauksiin ja ne ovat kuivia; ja

c) jollei kaupallisessa asiakirjassa todeta, että ne on pesty tehdasmaisesti ja käsitelty kuumalla höyryllä 100°C:ssa vähintään 30 minuutin ajan, ne lähetetään rekisteröityyn laitokseen tällaista käsittelyä varten.

Silloin tuojan tulee varmistaa, että laitos on rekisteröity. Tuojan tulee toimittaa rajatarkastusasemalle vahvistus laitokselta siitä, että erä on saapunut ko. laitokseen ja ne on käsitelty em. tavalla (vahvistussähköposti laitoksen johtajalta tai valvojalta).

Terveystodistusvaatimusta ei siten ole missään kohdista 1-3.

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus

Komission päätöksen 2007/275 mukaisesti höyhenille on tehtävä eläinlääkinnällinen rajatarkastus, jos ovat käsiteltyjä ja teolliseen tarkoitukseen. Siten esim. yksittäisen vieheharrastajan pienelle tuontierälle ei vaadita rajatarkastusta.

Päätöksen 2007/275 mukaisesti tarkastus tulee tehdä seuraavaan tullikoodiin perustuen: Tullikoodi Ex 0505 - Höyhen- tai untuvapeitteiset linnunna­hat ja muut osat, höyhenet ja höyhenen osat (myös leikatuin reunoin) sekä un­tuvat, joita ei ole enempää valmistettu kuin puhdistettu, desinfioitu tai käsitelty säilytystä varten; höyhenistä tai höyhe­nen osista saatu jauhe ja jätteet (lyhenne Ex tarkoittaa, että vain eläimistä saatavat tuotteet tarkastetaan).

Myös linnuista peräisin olevat metsästystrofeille tulee tehdä eläinlääkinnällinen rajatarkastus, tarkemmin  ohjeessa Metsästysmuistojen eli trofeiden tuonti.
(Ohje 18155U)