Nahkojen ja vuotien tuonti

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

Tuote

Tuonti- ja kauttakuljetus-edellytykset

Alkuperämaa

Terveystodistusmalli asetuksen 142 / 2011 liitteiden mukaisesti

Tuoreet tai jäähdytetyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Sorkka- ja kavioeläinten tuoreet tai jäähdytetyt vuodat ja nahat on tuotava lähettäjämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen sinetöimässä säiliöissä, maantieajoneuvoissa, rautatievaunuissa tai

paaleissa

Vuotien ja nahkojen on tultava

asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellusta kolmannesta maasta, josta jäsenvaltiot sallivat saman lajin eläimistä peräisin olevan tuoreen lihan tuonnin.

Liitteessä XV oleva 5A luku

Käsitellyt sorkka- ja kavioeläinten vuodat ja nahat

Vuotien ja nahkojen oltava

joko

suolattu vähintään 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on

lisätty 2 prosenttia natriumkarbonaattia;

tai

kuivattu vähintään 42 päivän ajan vähintään 20 °C:n lämpötilassa;

Sorkka- ja kavioeläinten käsitellyt vuodat ja nahat on tuotava lähettäjämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen sinetöimässä säiliöissä, maantieajoneuvoissa, rautatievaunuissa tai

paaleissa

Kun kyse on käsitellyistä sorkka- ja kavioeläinten vuodista ja nahoista:

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat tai kolmansien maiden osat.

 

Liitteessä XV oleva 5B luku.

 

 

 

 

Vuotien ja nahkojen oltava

joko

kuivattu;

tai

suolattu joko kuivina tai suolaliuoksessa vähintään 14 päivän

ajan ennen lähettämistä;

tai

suolattu vähintään 7 päivän ajan käyttäen merisuolaa, johon on

lisätty 2 prosenttia natriumkarbonaattia;

Sorkka- ja kavioeläinten käsitellyt vuodat ja nahat on tuotava lähettäjämaana toimivan kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen sinetöimässä säiliöissä, maantieajoneuvoissa, rautatievaunuissa tai

paaleissa

Märehtijöiden ja hevoseläinten vuodat ja nahat, jotka on pidetty erillään 21 päivän ajan tai joita on tarkoitus kuljettaa keskeytyksettä 21 päivää ennen tuontia:

Mikä tahansa kolmas maa

 

Liitteessä XV olevassa 5C luvussa esitetty virallinen ilmoitus.

a) vuodat ja nahat, joille on tehty täydellinen parkitus;

b) ”wet blue” -vuodat ja nahat;

c) ”pickled pelts” -vuodat ja nahat;

d) kalkilla käsitellyt vuodat (käsitelty kalkilla ja suolaliuoksessa, jonka

pH-arvo on 12–13, vähintään 8 tunnin ajan).

Mikä tahansa kolmas maa

Todistusta ei tarvita

Turkiseläinten nahkoja, joita on kuivattu kahden päivän ajan olosuhteissa, joissa lämpötila on
18 °C ja kosteuspitoisuus 55 prosenttia, saa tuoda kaikista kolmansista maista eikä terveystodistusvaatimukisa ole. 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2022