Paistorasvojen tuonti biodieselin raaka-aineeksi

Biodieselin tuotantoon käytettävän käytetyn paistorasvan (UCO) tuontiehdoista voidaan säätää kansallisesti (Komission sivutuotetyöryhmä 11.6.2012 ja 25.3.2014). Kokouksesta saatu asiakirja liitteenä oikealla.

1. EU- komission 25.3.2014 pidetyn sivutuotetyöryhmän mielipiteen mukaan kysymys on asetuksen 1069/2009 artiklan 2 (2)(g) mukaisesta kansainvälisestä ruokajätteestä. Siten siihen sovelletaan direktiiviä 2008/98/EY, ellei sitä ole tarkoitettu sivutuotelainsäädännön alaiseen toimintaan tai tuotantoon.

2. Jos kuitenkin kohdasta 1 poiketen UCO tai siitä saadut tuotteet on tarkoitettu sivutuotelainsäädännön alaiseen toimintaan tai tuotantoon, tulee erää käsitellä kaikissa vaiheissa sivutuotelainsäädännön nojalla: tuonti, kuljetus, käsittely. Silloin erälle tulee tehdä myös eläinlääkinnällinen rajatarkastus käytettäväksi luokan 3 aineksena kuten 1069/2009 art 10(p),  eli muuna ruokajätteenä kuin artiklan 8(f) mukaisena kansainvälisenä ruokajätteenä. 

Komission ehdotus jäsenvaltion niin halutessa kohdan 2 mukaisen erän tuontiehdoiksi ovat seuraavat:

a) UCOn tuonti on sallittua kaikista maista

b) erää seuraa kaupallinen asiakirja (samoin kuin esim. villalle)

c) erä EU:n ulkopuolelta tulee kuljettaa suoraan rajatarkastusasemalta sille tehdyn rajatarkastuksen jälkeen määränpäänä olevaan biodiesel/öljykemia -laitokseen. Direktiivin 97/78 artiklan 8(4) mukaista kanavointia ei kuitenkaan vaadita.

(d) EU:n ulkopuolella sijaitsevan keräilykeskuksen, josta erä on lähetetty,  tulee olla EU:n ulkopuolisen maan toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimä ja sen tulee olla lisätty TRACES-järjestelmään asetuksen 142/2011 artiklan 30 mukaisesti. 

Yhteydenotot: rajatarkastus@ruokavirasto.fi

(18151)

Sivu on viimeksi päivitetty 4.1.2019