Villan ja karvan tuonti

Tarkasta myös yleiset tuontiehdot

 

Tuote ja erityshuomiot

erityiset edellytykset

Sallitut alkuperämaat

 

Terveystodistusmallit asetuksen 2011/142 liitteiden mukaisesti

 

Sianharjakset

 

 

Sianharjakset tulee olla saatu eläimistä, jotka ovat peräisin alkuperämaana olevasta kolmannesta maasta ja jotka on teurastettu kyseisen kolmannen maan teurastamossa.

Kun kyse on käsittelemättömistä sianharjaksista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, tai jos kyseessä on aluejako, niiden osat, joissa ei ole esiintynyt afrikkalaista sikaruttoa tuontipäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

 

Kun kyse on käsitellyistä sianharjaksista: Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellut kolmannet maat, joissa on saattanut esiintyä afrikkalaista sikaruttoa tuontipäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana.

 

Jos edeltävien 12 kuukauden aikana ei ole todettu ainuttakaan afrikkalaisen sikaruton tapausta: Liitteessä XV oleva 7A luku.

 

Jos edeltävien 12 kuukauden aikana on todettu yksi tai useampi afrikkalaisen sikaruton tapaus: Liitteessä XV oleva 7B luku

 

Muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu käsittelemätön villa ja karva

 

 

 

Kuiva käsittelemätön villa ja karva on

 

a) suljettu turvallisesti pakkauksiin; ja

 

b) lähetettävä suoraan rehuketjun ulkopuolella käytettäväksi tarkoitettuja johdettuja tuotteita tuottavaan laitokseen tai väliasteen toimia toteuttavaan laitokseen sellaisissa olosuhteissa, että taudinaiheuttajien leviäminen estyy.

Mikä tahansa kolmas maa.

Käsittelemättömän villan ja

karvan tuonnissa ei edellytetä terveystodistusta.

Muista eläimistä kuin sikaeläimistä tuotettu kuiva ja turvallisesti pakkauksiin suljettu villa ja karva, joka on tarkoitettu lähetettäväksi villasta ja karvasta johdettuja tuotteita tekstiiliteollisuuden käyttöön tuottavaan laitokseen ja joka on tuotettu vähintään 21 päivää ennen unioniin tuontia lähtömaassa

 

Kolmas maa tai sen alue,

 

a) joka on mainittu asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan luettelossa ja josta on sallittua tuoda unioniin märehtijöiden tuoretta lihaa, johon ei sovelleta kyseisessä liitteessä mainittuja lisätakeita A ja F, ja

 

b) joka on vapaa suu- ja sorkkataudista ja, lampaiden ja vuohien villan ja karvan tapauksessa, lammasrokosta ja vuohirokosta.

Tuojan ilmoitus liitteessä XV olevan 21 luvun mukaisesti.

 

Sivu on viimeksi päivitetty 21.2.2022