Elintarvikeketjun turvallisuus ja laatu Suomessa edelleen korkealla tasolla

4. heinäkuuta 2019

Suomessa syödään turvallista ruokaa ja eläin- ja kasvitautitilanne on pysynyt hallinnassa. Lisäksi maatalouden tuotantopanokset kuten rehut, lannoitteet ja siemenet ovat korkealaatuisia ja turvallisia. Yritykset näkevät viranomaistoiminnan aiempaa vahvempana tukena ja lisäarvona. Valvonnan avulla todennetaan, että toiminta on vaatimusten mukaista, millä on suotuisa vaikutus myös kilpailukykyyn. Tämä käy ilmi Ruokaviraston yhteenvetoraportista, johon on koottu Suomen elintarvikeketjun viranomaisvalvonnan tulokset vuodelta 2018.

Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2015 – 2019 toteutuminen vuonna 2018 -raportissa pohditaan myös viranomaisvalvonnan vaikuttavuuden toteutumista ja analysoidaan valvonnassa todettujen puutteiden syitä.  Sen avulla voidaan edistää valvonnan kehittämistä ja suuntaamista riskiperusteisesti.

Ruokavirasto raportoi elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman toteutumisesta vuosittain Euroopan komissiolle. Yhteenvetoraportti pohjautuu yksittäisten valvontasektoreiden (elintarvikevalvonta, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin valvonta, maataloustuotteiden ja tuotantotarvikkeiden valvonta) laatimiin analyyseihin oman toimintansa tuloksista ja onnistumisesta vuonna 2018.

Lue lisää: Raportti Suomen elintarvikeketjun monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman 2015 - 2019 toteutumisesta vuonna 2018