EU:n laajuinen menettely sovittu etyleenioksidia sisältävien elintarvikkeiden poistamiseksi markkinoilta

21. heinäkuuta 2021

Useita elintarvikkeita on viimeisten kuukausien aikana vedetty markkinoilta etyleenioksidin vuoksi. Markkinoilta on vedetty mm. seesaminsiemeniä ja niistä valmistettuja elintarvikkeita sekä inkivääriä sisältäviä ravintolisiä. Nyt etyleenioksidia on löydetty myös lisäaineena käytettävästä johanneksenleipäpuunjauheesta E410.

Euroopan komissio ja jäsenmaat sopivat viime viikolla yhteiset toimintatavat myös sellaisissa tilanteissa, että etyleenioksidilla kontaminoitunutta raaka-ainetta on käytetty elintarvikkeen valmistuksessa. Euroopan komissio julkaisi 16.7.2021 kannanoton menettelyistä lisäaineiden sisältämään etyleenioksidin vuoksi.

Etyleenioksidin löytyminen elintarvikkeesta johtaa tuotteen poistamiseen markkinoilta

Jos elintarvikealan toimija saa tietää, että hänen markkinoille tuomansa elintarvike sisältää etyleenioksidia yli lainsäädännössä* asetetun enimmäismäärän, tulee yrityksen ryhtyä tuotteen takaisinvetoon markkinoilta ja tiedottaa tästä kuluttajille.

Varovaisuusperiaatteen nojalla myös elintarvike, jonka valmistuksessa on käytetty etyleenioksidia sisältävää raaka-ainetta, tulee poistaa markkinoilta. Näin tulee tehdä siinäkin tilanteessa, että valmiista lopputuotteesta itsessään ei tutkimuksissa enää pystytä etyleenioksidia määrittämään. Ainetta voi tuotteessa kuitenkin olla.

Etyleenioksidille ei ole turvallisen saannin rajaa

Etyleenioksidi on aine, joka luokitellaan karsinogeeniseksi, mutageeniseksi ja lisääntymiselle toksiseksi aineeksi. Aineelle ei ole pystytty asettamaan toksikologista raja-arvoa eikä turvallisen saannin rajaa. Tämän vuoksi ainetta ei saa päätyä elintarvikeketjuun lainkaan. Etyleenioksidin ei tiedetä pieninä pitoisuuksina aiheuttavan välitöntä vakavaa terveyshaittaa, mutta tuotteita ei tulisi käyttää. Haitalliset vaikutukset syntyvät luultavasti vasta pitkäaikaisen jatkuvan käytön jälkeen.

Etyleenioksidia käytetään joissakin osissa maailmaa kasvinsuojeluaineena esimerkiksi siementen ja mausteiden sterilointiin. Tarkkaa syytä aineen päätymisestä elintarvikeketjuun ei kuitenkaan vielä ole tiedossa. EU:ssa etyleenioksidin käyttö elintarviketuotannossa ei ole sallittua.

Elintarvikevalvontaviranomaiset jatkavat työtä sellaisten tuotteiden poistamiseksi markkinoilta, jotka sisältävät etyleenioksidia tai on valmistettu etyleenioksidilla kontaminoituneesta raaka-aineesta. EU-jäsenmaat käyttävät EU: n yhteistä elintarvikevaroitusjärjestelmää (RASFF) tiedon välittämisessä.

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 396/2005 torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla

 

Lisätietoja: