Kyläkauppatukea haettiin odotettua enemmän

4. marraskuuta 2019

Maaseudun kyläkaupat jättivät ennakoitua enemmän kyläkauppatuen hakemuksia lokakuun lopussa päättyneessä haussa. Ruokavirasto sai yli 200 hakemusta vaikka noin sataa odotettiin. Tuki kiinnosti myös uusia, tänä vuonna kyläkaupan avanneita yrittäjiä. Noin 40 prosenttia hakemuksista tehtiin sähköisesti Hyrrä-asiointipalvelussa.

Ruokavirasto on aloittanut hakemusten käsittelyn. Kyläkauppatukeen eli päivittäistavarakauppapalvelun avustukseen varattu miljoonan euron määräraha jaetaan tukikelpoisten hakijoiden kesken niin, että yksi kyläkauppa voi saada korkeintaan 22 500 euron tuen. Myymäläautopalvelua tarjoava kyläkauppa voi kuitenkin saada tukea korkeintaan 30 000 euroa. Tuen määrä voi olla maksimimääriä pienempi, jos tukikelpoisia hakijoita on paljon.

Tuki maksetaan kauppiaalle yhdessä erässä sen jälkeen, kun kauppa on saanut myönteisen tukipäätöksen. Maksua ei tarvitse erikseen hakea. Ruokavirasto tiedottaa maksamisen ajankohdasta vuoden 2020 alussa. Kyläkaupan tulee toimittaa jälkikäteen selvitys tuen käyttämisestä vuosina 2020 ja 2021.

Kyläkauppatuki oli nyt ensimmäistä kertaa haettavissa Suomessa. Ruotsissa vastaava avustus on ollut käytössä vuodesta 2016 lähtien. Tuen tarkoitus on edistää harvaan asutun maaseudun palveluiden saatavuutta. Maa- ja metsätalousministeriön mukaan Suomessa on nykyisellään noin 200 kyläkauppaa ja määrä vähenee.

Lisätietoja Ruokavirastosta:

Ylitarkastaja Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi