Kyläkauppatukea haki 186 maaseudun kyläkauppaa

5. marraskuuta 2021

Ruokavirasto sai lokakuun lopussa päättyneessä kyläkauppatuen haussa 186 hakemusta. Hakemuksista yli 70 prosenttia tehtiin sähköisesti. Sähköisten hakemusten osuus kasvoi edellisestä hakukierroksesta, jolloin se oli noin 40 prosenttia.

Kyläkauppatuki oli nyt toista kertaa haettavissa – edellinen haku oli syksyllä 2019. Edellisestä hakukierroksesta poiketen tämän syksyn hakukierroksella tukialuetta laajennettiin koskemaan kaikkia maaseutualueita, ei ainoastaan harvaan asuttua maaseutua.

Tuki maksetaan loppuvuodesta 2021

Ruokavirasto on aloittanut hakemusten käsittelyn. Tukeen on käytettävissä yhteensä kaksi miljoonaa euroa. Yksittäisen hakijan saaman tuen määrä tarkentuu, kun tiedetään, kuinka monelle hakijoista tuki myönnetään.
Ruokaviraston tavoitteena on, että päätökset tuen myöntämisestä tehdään vielä tämän vuoden puolella. Tuki maksetaan kauppiaalle loppuvuodesta 2021 yhdessä erässä sen jälkeen, kun kauppa on saanut myönteisen tukipäätöksen. Maksua ei tarvitse erikseen hakea. Kyläkaupan tulee toimittaa jälkikäteen selvitys tuen käyttämisestä vuosina 2022 ja 2023.

Kauppiaat kokeneet tuen erittäin hyödylliseksi

Kyläkauppatuen tavoitteena on turvata ja edistää päivittäistavarakauppapalveluiden saatavuutta maaseudulla. Tuen myöntää Ruokavirasto.

Kyläkaupat ovat tärkeitä sekä maaseudulla vakituisesti asuville että mökkeilijöille ja muille matkailijoille. Ne tarjoavat päivittäistavarapalveluiden lisäksi esimerkiksi käteisnosto-, posti- ja apteekkipalveluita.

Kyläkauppojen määrä on Suomessa vähentynyt viime vuosina. Monilla kaupoilla on vaikeuksia pitää toimintaansa kannattavana, kehittää palveluitaan tai löytää kaupalle jatkajaa, kun kauppias jää eläkkeelle. Vuoden 2019 hakukierroksen jälkeen toteutetussa arvioinnissa todettiin, että kauppiaat olivat kokeneet kyläkauppatuen erittäin hyödylliseksi. Valtaosa edelliskerralla tukea saaneista kauppiaista oli käyttänyt kyläkauppatukea kauppansa palveluvalikoiman ylläpitämiseen ja monipuolistamiseen.

Kyläkauppatuen hakemusmäärät maakunnittain vuosina 2019 ja 2021

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Ylitarkastaja Tommi Alanko
040 679 0940
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi