Maataloustuotteiden tariffikiintiöasetuksiin on tulossa muutoksia

15. kesäkuuta 2020

Komissio on julkaissut uudet tariffikiintiöasetukset.  Niitä aletaan soveltaa 1.1.2021 alkavista tariffikiintiökausista lähtien. Maataloustuotteiden tariffikiintiöillä tarkoitetaan tietylle maataloustuotteen tuonti- tai vientimäärälle määräajaksi myönnettyä tullittomuutta tai alennettua tullia. Tällaisia maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöitä ovat muun muassa riisin, valkosipulin, herkkusienten, oliiviöljyn, naudan-, sian- ja siipikarjanliha-alojen ja maitotuotteiden tuontitariffikiintiöt. Vientitariffikiintiöitä ovat Kanadan ja Yhdysvaltojen juustojen vientikiintiöt, Dominikaanisen tasavallan maitojauheen vientikiintiö ja Sveitsin kissan- ja koiranruoan vientikiintiö.

Joidenkin tuonti- ja vientitariffikiintiöiden käyttäminen edellyttää kiintiötuontitodistuksen tai -vientitodistuksen esittämistä. AGRIM-kiintiötuonti- ja AGREX-vientitodistukset myöntää Ruokavirasto.

Uusiin asetuksiin on koottu yhteen lähes 150 maataloustuotteiden tuonti- ja vientitariffikiintiötä koskevat säädökset. Kiintiötuontitodistukset ja kiintiövientitodistukset antavat todistuksenhaltijalle paitsi oikeuden, mutta myös velvollisuuden tuoda tai viedä kyseistä maataloustuotteita. Kumottuja säädöksiä sovelletaan jatkossakin kiintiötuontitodistuksiin, jotka on myönnetty kyseisten säädösten perusteella ennen uusien asetusten voimaantulopäivää.

Uusissa asetuksissa on joitain muutoksia aiempiin käytäntöihin sen vuoksi, että tariffikiintiöjärjestelmä säilyisi tehokkaana ja vakaana ja että Euroopan unionin markkinat toimisivat moitteettomasti.

Osaa tuontitariffikiintiöistä hallinnoidaan FCFS-kiintiöinä. Niiden hallinnoimisesta vastaa Tulli, eikä niiden hakemiseksi tarvita Ruokaviraston myöntämää AGRIM-kiintiötuontitodistusta. Lisätietoa FCFS-kiintiöistä löydät Tullin www-sivuilta.

 

Lisätietoja Ruokavirastosta

Lisätietoja tuontitariffikiintiöistä osoitteesta www.ruokavirasto.fi/AGRIM ja vientitariffikiintiöistä osoitteesta www.ruokavirasto.fi/AGREX.

Ylitarkastaja Tuija Jämbäck, puh. 050 470 0472

tuovi(at)ruokavirasto.fi