Säästöä maaseudun yritysten sähkölaskuun

8. helmikuuta 2022

Maaseudulla toimivat mikro- ja pienyritykset voivat nyt hakea tukea, jolla voi kattaa kolmasosan uusiutuvan energian käyttöön siirtymisen kustannuksista. Tuella voi hankkia esimerkiksi aurinkopaneeleita tai ilmalämpöpumppuja ja näin säästää sähkölaskussa. Maaseudulla toimiva, maataloustuotteita jalostava yritys voi saada tukea 35 prosenttia investoinnin kustannuksista ja muu maaseutuyritys 30 prosenttia.

Siirtymistä uusiutuvaan energiaan tuetaan EU:n elpymisvaroista. Investointi uusiutuvaan energiaan ei edellytä yrityksen kasvua, kuten tavanomaiset maaseudun yritystuet.

Tukea voivat hakea maaseudulla sijaitsevat mikro- ja pienyritykset. Yrittäjä voi tarkistaa Maanmittauslaitoksen karttapalvelusta, sijaitseeko hänen yrityksensä tukikelpoisella alueella.

Tukipäätökset tekee alueen ELY-keskus. Seuraavan kerran ELY-keskukset tekevät päätökset maaliskuun 15. päivään mennessä vireille tulleista hakemuksista. Tuen haku jatkuu niin kauan kuin varoja on jäljellä, kuitenkin korkeintaan vuoden 2022 loppupuolelle saakka. Tällä hetkellä rahoituspotista noin puolet on jäljellä.

EU:n elpymisvaroista rahoitetaan myös biokaasurakentamista aiempaa suuremmalla 50 prosentin tuella sekä tukea harvaan asutun maaseudun yritysten omistajanvaihdosten suunnitteluun.

Maaseudun yritystukia haetaan Ruokaviraston Hyrrä-asiointipalvelussa (https://hyrra.ruokavirasto.fi). ELY-keskuksesta saa lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta.

Lisätietoja medialle:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 204 677
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Lisätietoja tuenhakijalle:
Alueelliset ELY-keskukset, yhteystiedot
www.maaseutu.fi/elpymisrahoitus 
www.ruokavirasto.fi/yritystuet