Tiedot maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisten tukien vaikutuksista toimitettava maaliskuun loppuun mennessä

26. helmikuuta 2021

ELY-keskukset myönsivät vuonna 2020 maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaisia tukia yhteensä noin reilulle tuhannelle yritykselle. Näiden tukea saaneiden yritysten tulee toimittaa tiedot tuen vaikutuksista yritystoimintaan viimeistään 31.3.2021. Tiedot toimitetaan Hyrrä-asiointipalvelussa. Ohjeet tietojen toimittamiseen

Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikainen tuki auttaa yrityksiä, joiden taloudellinen tilanne on heikentynyt koronaviruspandemian aiheuttamien markkina- ja tuotantohäiriöiden takia. Tuen tavoitteena on helpottaa yritysten sopeutumista koronaviruksen aiheuttamaan poikkeustilanteeseen ja jatkamaan toimintaansa kannattavasti sekä turvaamaan työpaikkoja siirryttäessä kohti normaaliolosuhteita. Nyt kerättävillä tiedoilla kartoitetaan, miten yritykset ovat käyttäneet tukea ja missä laajuudessa yritystoiminta jatkuu vuonna 2021.

Väliaikaisten tukien haku jatkuu näillä näkymin kesäkuulle 2021. Maaseudun yritysten väliaikainen tuki on tarkoitettu maatilojen yhteydessä harjoitettavaan yritystoimintaan sekä alle 10 henkilöä työllistäville yrityksille, jotka jalostavat ja myyvät maataloustuotteita. Alkutuotannon väliaikainen tuki on tarkoitettu alkutuotannon alalla toimiville, koronakriisistä suoraan kärsineille yrityksille.

Lisätietoja Ruokavirastosta:
Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 204 677
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi