Tuontitariffikiintiöihin liittyvät alkuperäiset asiakirjat voi toimittaa nyt sähköisesti Ruokavirastoon

3. huhtikuuta 2020

Tiettyjä maataloustuotteiden tuonti- ja vientitariffikiintiöitä hallinnoidaan AGRIM-tuonti- ja AGREX-vientitodistuksilla. Tuontitariffikiintiöiden kautta on mahdollista saada tullietuuksia tai alennuksia tullimaksuihin tuotaessa tiettyjä tuotteita kolmansista maista EU:n alueelle.

Osa tuontitariffikiintiöistä edellyttää tuontitodistushakemusten tai tuontioikeushakemusten lisäksi, että hakijat toimittavat kolmansien maiden (ei EU-maan) myöntämät alkuperäiset asiakirjat Ruokavirastoon. Jos hakija ei pysty koronavirustilanteessa toimittamaan tariffikiintiöiden hakuaikana alkuperäisiä asiakirjoja, kuten alkuperätodistuksia tai kolmannen maan myöntämiä vientitodistuksia, se voi toimittaa ne sähköisesti osoitteeseen tuovi@ruokavirasto.fi.

Komissio on linjannut, että sähköiset kopiot alkuperäisistä asiakirjoista hyväksytään tässä tilanteessa tariffikiintiöiden hakuaikana. Tariffikiintiöihin hakevien yritysten tulee kuitenkin toimittaa alkuperäiset kolmannen maan asiakirjat viimeistään 3 kuukauden kuluessa kiintiöhakuajan päättymisestä Ruokavirastolle.

Lisätietoa: www.ruokavirasto.fi/agrim