Uudet tariffikiintiöasetukset tulevat voimaan ensi vuonna

22. lokakuuta 2019

Lokakuussa Brysselissä järjestetyssä horisontaalikomitean kokouksessa äänestettiin uuden tariffikiintiöiden täytäntöönpanoasetuksen puolesta. Tariffikiintiöitä koskeva delegoitu asetus etenee puolestaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsittelyyn. Uudet tariffikiintiöasetukset tuonti- ja vientikiintiöitä koskien tulevat voimaan ensi vuonna ja niitä aletaan soveltaa reilun vuoden päästä eli 1.1.2021 jälkeen alkaviin tariffikiintiökausiin.

Päivitämme uudet tariffikiintiöasetukset sivuillemme www.ruokavirasto.fi/agrim ja www.ruokavirasto.fi/agrex ensi vuoden puolella, kun ne on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä (www.eur-lex.europa.eu). Tariffikiintiöasetusten uudistaminen EU:ssa on alkanut jo vuonna 2014 ja uudistuksen myötä yli kolmekymmentä eri asetusta koottiin komission täytäntöönpanoasetukseksi ja komission delegoiduksi asetukseksi.

Komissio antoi syyskuun lopussa täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2019/1607, joka liittyy todistushakemusten jättämisajan päättymispäiviin. Jos todistushakemusten jättämisajan päättymispäivä osuu lauantaille, sunnuntaille tai yleiseen vapaapäivään, hakemus tulee jättää Ruokavirastolle eli AGRIM-tuontitodistuksen ja AGREX-vientitodistuksen myöntävälle viranomaiselle jo päättymispäivää edeltävänä viimeisenä työpäivänä. Aiemmin hakemuksen on voinut jättää hakuajan päättymispäivää seuraavana arkipäivänä, jos hakuaika on päättynyt lauantaihin, sunnuntaihin tai yleiseen vapaapäivään.

Uutta asetusta aletaan soveltaa 17.10.2019 alkaen eli tariffikiintiöihin, joiden hakuaika on 17.10.2019 jälkeen ja joiden hakuaika päättyisi lauantaina, sunnuntaina tai yleisenä vapaapäivänä.

Lisätietoja Ruokavirastosta osoitteesta tuovi@ruokavirasto.fi ja ylitarkastaja Tuija Jämbäckiltä puh. 029 5204 350.