Maatilakytkentäisten, maataloustuotteita jalostavien ja myyvien sekä maatalouden alkutuotannon yritysten koronarahoituksen haku jatkuu

10. kesäkuuta 2020

Maaseudun yritysten ja maatalouden alkutuotannon väliaikaisten tukien haku jatkuu, vaikka muille yrityksille tarkoitetun ELY-keskuksen koronarahoituksen haku päättyi maanantaina 8.6. Maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaiset tuet on tarkoitettu koronapandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin. Väliaikaisia tukia voivat hakea maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa harjoittavat yrittäjät, maataloustuotteita jalostavat ja myyvät mikroyritykset sekä erikoistuneet alkutuotannon alan yritykset. Tukea haetaan Hyrrä-asiointipalvelussa ja päätökset tuen myöntämisestä tekevät ELY-keskukset.

Tähän mennessä lähes 700 yrittäjää on hakenut maaseudun yritysten ja alkutuotannon väliaikaista tukea. Näistä noin puolet on hakenut alkutuotannon alan yrityksille tarkoitettua tukea ja puolet maatilakytkentäisille ja maataloustuotteiden jalostus- ja myyntiyrityksille tarkoitettua tukea. Alkutuotannon väliaikaista tukea on haettu eniten Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla. Maaseudun yritysten väliaikaista tukea on haettu eniten Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa ja Hämeessä.

ELY-keskukset ovat myöntäneet tukea yli 200 yrittäjälle, yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa. Alkutuotannon väliaikaista tukea on myönnetty muun muassa maatiloille, jotka toimittavat lihajalosteita ravintoloille. Maaseutuyritysten väliaikaista tukea on myönnetty runsaasti matkailuyrityksille. Myös muutama maatilalla ravitallia pitävä yrittäjä on saanut tukea kevätkuukausien menoihin, jolloin ravikilpailuja ei järjestetty.

Ruokavirasto maksaa tuet sitä mukaa kuin myöntöpäätöksiä tehdään, muutaman päivän sisällä päätöksen tekemisestä. Väliaikaisiin tukiin on varattu 30 miljoonaa euroa, josta 25 miljoonaa euroa maatilakytkentäisille ja maataloustuotteiden jalostus- ja myyntiyrityksille ja 5 miljoonaa euroa alkutuotannon alan yrityksille.

Koronapandemiasta kärsineille yrityksille tarkoitettua yleistä kustannustukea koskeva lakiehdotus on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kustannustukea ei myönnetä maatalouteen tai kalatalouteen. Nämä yritykset voivat hakea maaseudun yritysten, alkutuotannon ja kalatalouden väliaikaisia tukia, jos koronapandemia on aiheuttanut niille taloudellisia vaikeuksia. Tässä vaiheessa ei voida vielä sanoa, voivatko maataloustuotteiden jalostamista ja myyntiä harjoittavat yritykset saada kustannustukea. Tämä varmistuu myöhemmin, kun kustannustuen piirissä olevat, koronapandemiasta eniten kärsineet toimialat on tarkennettu valtioneuvoston asetuksella.

Lisätietoja yrittäjälle:

Lisätiedot tuesta ja sen hakemisesta: www.ruokavirasto.fi/koronarahoitus 
ELY-keskusten puhelinpalvelu, puh. 0295 024 800
Yritys-Suomen puhelinpalvelu, puh. 0295 020 500
poikkeusrahoitus.ely@ely-keskus.fi

Lisätietoja medialle:

Johtava asiantuntija Reijo Martikainen
0295 204 677
etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi