Yksityisen varastoinnin tukiohjelmat käynnistyvät

7. toukokuuta 2020

Euroopan komissio pyrkii lievittämään koronaviruspandemian elintarvikemarkkinoille aiheuttamaa epätasapainoa maksamalla tukea yksityiselle varastoinnille. Tukikelpoisia tuotteita ovat juusto, rasvaton maitojauhe, voi sekä naudanliha, lampaanliha ja vuohenliha.

Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija sitoutuu varastoimaan tukikelpoisia tuotteita sopimusvarastointijakson mukaisen ajan. Hyväksyttyjen varastointijaksojen pituus ja tukitasot ovat tuotekohtaisia.

Suomella oma kiintiö juustoille

Tilapäinen yksityisen varastoinnin tukiohjelma juustoille on auki. Suomelle on varattu tukiohjelmaan oma 843 tonnin kiintiö. Tukikelpoisia tuotteita ovat kaikki CN-koodin 0406 mukaiset kypsät juustot pois lukien juustot, jotka eivät sovellu varastoitavaksi niiden tavanomaisen kypsytysajan jälkeen.
Tukikelpoinen sopimusvarastointijakso on 60–180 päivää. Kiinteiden varastointikustannusten osalta tuen suuruus on 15,57 euroa/tonni. Lisäksi jokaiselta varastointipäivältä maksetaan tukea 0,40 euroa/tonni.

Rasvaton maitojauhe

Rasvattoman maitojauhetta koskeva tukiohjelma mahdollistaa 90–180 päivän varastoinnin. Kiinteiden kustannusten osalta maksetaan tukea 5,11 euroa/tonni. Päiväkohtaista tukea maksetaan lisäksi 0,13 euroa/tonni.

Tukea myös voin varastointiin

Myös voi on tukikelpoisena tuotteena yksityisen varastoinnin piirissä. Tuen määrä kiinteiden varastointikustannusten osalta on 9,83 euroa/tonni. Sopimusvarastointipäivää kohden maksettava tuki on 0,43 euroa/tonni. Varastointijaksojen pituus on 90–180 päivää.

Tuki naudan-, lampaan- ja vuohenlihan varastointiin

Tukikelpoisia tuotteita naudanlihan osalta ovat CN-koodin 0201 20 50 mukaiset erotetut takaneljännekset. Lampaan- ja vuohenlihan osalta tukikelpoisia ovat CN-koodin 0204 10 00 ja 0204 50 11 mukaiset alle 12 kuukauden ikäisten karitsoiden/vuohien tuoreet tai jäähdytetyt ruhot tai puoliruhot. Lihaeriä sitoudutaan varastoimaan 90, 120 tai 150 päivää. Tukea maksetaan valitun varastointiajan mukaan.

Yksityisen varastoinnin tuet haettavissa Ruokavirastosta

Tukea voivat hakea kyseisiä tuotteita valmistavat yritykset, jotka varastoivat tuotteensa Suomessa. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 30.6.2020.

Lisätietoja tuesta ja tuen hakemisesta:

Päivi Vaismaa
050 340 9374

Juhani Heikkilä
040 559 5488

etunimi.sukunimi@ruokavirasto.fi

Yksityisen varastoinnin tuki Ruokaviraston verkkosivuilla