FinRes-Vet – vuosikatsaus 2023

Aika: pe 15.12. klo 10:00 -12:30
Paikka: Teams

Tervetuloa mukaan Teams-yhteydellä vuosittaiseen asiantuntijakatsaukseen, jossa tarkastellaan eläinten lääkkeiden käyttöä, sekä resistenssiseurannan tuloksia niin ihmisten kuin eläinten osalta. Tilaisuus on avoin viranomaisille, ETTn ja tutkimuslaitosten asiantuntijoille.

Alustukset:

  • Eläinten antibioottien viimeaikainen kulutus Suomessa (Katariina Kivilahti-Mäntylä/FIMEA)
  • Seuraneläinten resistenssituloksia (Elina Aimo-Koivisto/ELTDK)
  • Tuotantoeläinten taudinaiheuttajien resistenssituloksia (Thomas Grönthal/Ruokavirasto)
  • Elintarviketuotantoketjun resistenssiseurannan tulokset (Marie Verkola/Ruokavirasto)
  • Zoonoosien resistenssituloksia Finres- ohjelmasta (Kati Räisänen ja Laura Lindholm/THL)
  • Resistenssiseurannasta yhdyskuntajätevedessä, WestPan hankkeen tuloksia (Viivi Heljanko/HY)

Keskustelua:

  • Resistenssitilanteen kehityksestä ja siihen liittyvästä viestinnästä
  • muuta ajankohtaista
Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2023