ESBL-bakteerit eivät ole yleisiä kotimaisissa tuotantoeläimissä

9. syyskuuta 2021

Elintarvikeketjun ESBL-seurannan tulokset vuodelta 2020 ovat valmistuneet. Vuonna 2020 ESBL- ja sen kaltaisia AmpC-E. coli -bakteereita seurattiin broilereilla, broilerinlihassa ja naudoilla. Lisäksi Suomessa on selvitetty ensi kertaa ESBL- ja MRSA-bakteerien esiintymistä turkiseläimissä. Tulokset osoittavat, että ESBL-bakteereita esiintyy suomalaisissa broilereissa vähän ja etteivät ESBL- ja MRSA-bakteerit ole yleisiä suomalaisilla turkistarhoilla.

ESBL- ja sen kaltaisten AmpC-E. coli -bakteerien esiintyvyys teurasbroilereissa ja kotimaisessa broilerinlihassa on vähentynyt merkittävästi vuosien 2016 ja 2020 välillä. Kun ESBL- ja AmpC-E. coli -bakteereita esiintyi Suomessa teurasbroilereilla vuosina 2016 ja 2018 13─14 %, niin vuonna 2020 bakteereita todettiin vain alle 0,5 % tutkituista näytteistä. Vähittäismyyntiin päätyneessä kotimaisessa broilerinlihassa näitä bakteereita esiintyi 22 % vuonna 2016, 15 % vuonna 2018 ja alle 0,5 % vuonna 2020. ESBL/AmpC-bakteereita ei ole vuoden 2017 jälkeen todettu enää Suomeen ulkomailta broilerintuotantoon tulleissa parvissa, mikä heijastunee koko kotimaisen broilerinlihan tuotantoketjussa ja siten on vaikuttanut myös broilerinlihaan. Vuonna 2020 ESBL/AmpC-E. coli -bakteereita esiintyi 3 % teurasnaudoista.

ESBL/AmpC-bakteereita on seulottu Euroopassa eri tuotantoeläinlajeista ja vähittäismyyntiin päätyneestä tuoreesta, maustamattomasta lihasta vuodesta 2015 alkaen. Suomessa ESBL/AmpC-bakteerien esiintyminen on ollut koko tarkasteluajan vähäisempää Euroopan maiden keskitasoon verrattuna. Eniten näitä bakteereita on Euroopassa todettu siipikarjassa ja siipikarjan lihassa.

ESBL ja MRSA eivät ole turkiseläimillä yleisiä Suomessa

ESBL- ja MRSA-bakteereiden esiintymistä turkiseläimillä selvitettiin Suomessa ensikertaa vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 aikana. Selvitys perustui Ruokavirastoon eri syistä lähetettyjen 292 turkiseläimen seurantaan. Seurantaan päätyneet eläimet olivat peräisin 57 minkkitarhalta, 13 sinikettutarhalta ja 11 supikoiratarhalta. ESBL/AmpC-bakteereita todettiin kahden minkkitarhan eläimistä. MRSA-bakteereita ei todettu lainkaan. Tulosten perusteella ESBL ei vaikuta olevan ylenen suomalaisilla turkistarhoilla, eikä MRSA-bakteeritartunnat tavallisia turkiseläimillä.

Muiden maiden turkiseläinten ESBL- ja MRSA-tutkimuksista on vähän tietoa. Esimerkiksi Tanskassa tuotantoeläintyypin MRSA oli vuonna 2018 minkkitahoilla kohtalaisen yleinen: sitä esiintyi noin joka neljännellä minkkitilalla.

Lisää tietoa ESBL- ja MRSA-bakteerien esiintyvyydestä ja seurannasta Suomessa Zoonoosikeskuksen sivuilta.

Lisätietoja:

Eläimistä ja elintarvikkeista eristettyjen bakteerien antibioottiresistenssi:

erikoistutkija Suvi Nykäsenoja, Ruokavirasto, p. 040 489 3447