VN-TEAS -hanke kuvaa Suomen zoonoositilannetta ja arvioi zoonoositilanteen kehitystä ja mahdollisia uhkia yhteisen terveyden näkökulmasta

16. syyskuuta 2022

Visiona on ollut, että Suomen zoonoositilanne säilyy hyvänä, vaikka toimintaympäristöön liittyvät uhat lisääntyvät. Olosuhteiden vaaliminen vaatii ennakoivia toimia, jotka perustuvat ymmärrykseen vallitsevasta tilanteesta.

Yhteisellä terveydellä viitataan poikkitieteelliseen, monialaiseen ja eri hallintoaloja yhdistävään yhteistyöhön, joilla saavutetaan vaikutus ihmisten, eläinten ja ympäristön terveyteen. Näistä lähtökohdista hankkeessa kootaan tietoa ja laaditaan analyysi zoonooseista ja niiden aiheuttajiin liittyvästä tilanteesta. Analyysi tuotetaan zoonooseja koskevista seuranta- ja tutkimustuloksista viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Tieto vallitsevasta tilanteesta ja mahdollisten muutosten suunnasta auttaa suunnittelemaan ennakoivia toimia Suomen zoonoositilanteen säilyttämiseksi hyvänä ja tunnistamaan ne kohteet, joihin on syytä panostaa.

Hankkeen toteuttavat Ruokavirasto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos zoonoosikeskustoiminnan puitteissa, ja se tehdään Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (VNTEAS) -rahoituksella.

Lisätietoja: Saara Raulo, Zoonoosikeskuksen johtaja, Ruokavirasto p. 040 825 0261

Tarkempaa tietoa VN-TEAS -hankkeesta