Zoonoosit ja niiden esiintyminen eläimillä Suomessa - vuosikatsaus

Aika: 8.12.2023 klo 9.30 – 12.00

Paikka: Teams

Suomen zoonoositilanteen ja kehityksen suuntauksien ymmärtämiseksi, merkittävimpien zoonoosien seurantatuloksista vuosilta 2011–2021 on laadittu kesällä julkaistu yhteenveto. Tervetuloa mukaan asiantuntijakatsaukseen, jossa tarkastellaan yhteenvedon tietoja zoonoositartunnoista ja taudinaiheuttajien esiintymisestä Suomessa, sekä pohditaan tilanteen kehityksen tulevaisuusnäkymiä. Tilaisuus on avoin viranomaisille ja tutkimuslaitosten tutkijoille.

Alustukset:

  • Suomen zoonoositilanne ja riskit yhteisen terveyden näkökulmasta –asiantuntija-arvio muutosten suunnasta, sekä niihin vaikuttavista ajureista (Saara Raulo/ Ruokavirasto)
  • Alttiin väestön määrän kasvun ja ihmisten käyttäytyminen (Ruska Rimhanen-Finne/THL)
  • Ilmasto- ja ympäristömuutokset (Liina Vuotilainen/THL)
  • Virusten muuntuminen (Tuija Gadd/Ruokavirasto)
  • Tulo endeemiseltä alueelta (Antti Oksanen/ Ruokavirasto)
  • Tuotantoeläimet ja niiden pitoon liittyvät tekijät (Tarja Pohjanvirta/ RV)

Keskustelua

Sivu on viimeksi päivitetty 2.11.2023