Sivutuotelainsäädäntö

Eläimistä saatavia sivutuotteita koskee EU-lainsäädäntö, jota on täydennetty kansallisella lainsäädännöllä. Tälle sivulle on koottu keskeiset sivutuotteita koskevat asetukset ja lait. EU-lainsäädännössä linkki ohjaa viimeisimpään konsolidoituun versioon eli alkuperäisen asetuksen versioon, johon on huomioitu konsolidoinnin tekohetkeen mennessä julkaistut asetuksen muutokset. EU-lainsäädännössä voi siten olla muutoksia, jotka ovat jo voimassa, mutta ne on julkaistu konsolidoidun version julkaisemisen jälkeen. Muutokset löytyvät mm. EUR-lexista.

 

EU-lainsäädäntö:

 

Kansallinen lainsäädäntö:

 

Lisäksi sivutuotteita koskevaa lainsäädäntöä löytyy myös mm.

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 22.4.2024