Sivutuotelaitosten hyväksyntä ja rekisteröinti

Kaikkien sivutuotealan laitosten on oltava hyväksyttyjä tai rekisteröityjä ennen toiminnan aloittamista.  Hyväksyntää edellyttävät toiminnot on lueteltu sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 artiklassa 24. Laitosten rekisteröinnistä on säädetty artiklassa 23. Hyväksyntää tai rekisteröintiä haetaan kirjallisesti toimivaltaiselta viranomaiselta.  Viranomaisen on ennen hyväksyntää tarkastettava, että laitos täyttää sivutuoteasetuksen säätämät hyväksynnän edellytykset. Laitoksen rekisteröinti ei sen sijaan edellytä paikan päällä tehtävää tarkastusta ennen toiminnan aloittamista, vaan rekisteröinti voidaan tehdä toimijan ilmoittamien tietojen perusteella. Myös rekisteröidyt toimijat kuuluvat kuitenkin valvonnan piiriin.

EU komissio edellyttää, että jäsenmaat julkaisevat listauksen sivutuoteasetuksen mukaisesti hyväksytyistä ja rekisteröidyistä laitoksista ja toimijoista internetsivuillaan. Komissio puolestaan pitää omilla sivuillaan listaa linkeistä kaikkien jäsenmaiden laitoslistauksiin. Näin eri jäsenmaissa sijaitsevat toimijat ja valvojat voivat helposti tarkastaa esimerkiksi sisämarkkinakaupan yhteydessä, että vastaanottajalaitos löytyy edellä mainittujen hyväksyttyjen/rekisteröityjen toimijoiden listalta.

Sivutuotetoimijoita hyväksyvistä ja rekisteröivistä viranomaisista säädetään sivutuotelaissa (517/2015).

 

Sivu on viimeksi päivitetty 24.9.2021