Sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009 mukaisesti hyväksyttyjen tai rekisteröityjen laitosten luettelo

List of approved or registered ABP-plants according to Reg. N:o 1069/2009

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyvät yhteydenotot: abp@ruokavirasto.fi 

Contact details related to animal by-products: abp@ruokavirasto.fi

Jätehuoltorekisterissä olevat kuljetusliikkeet, jotka kuljettavat sivutuotteita jätteenpolttolaitoksiin, kaatopaikoille, biokaasulaitoksiin,  kompostointilaitoksiin tai biojätettä  siirtokuormausasemille, eivät tarvitse sivutuoteasetuksen mukaista rekisteröintiä. Jos jätehuoltorekisterissä oleva kuljetusliike kuljettaa edellä mainittujen laitosten lisäksi sivutuotteita käsittelylaitokseen, väliasteenlaitokseen, varastointilaitokseen tai tekniseenlaitokseen, tulee sillä olla rekisteröinti myös sivutuoteasetuksen mukaisesti.
Rehusivutuotteita kuljettaville kuljetusliikkeille riittää rehualan toimijaksi rekisteröityminen (Huom! kokonaiset ruhot eivät ole vielä rehua, joten kokonaisten ruhojen kuljetus vaatii sivutuoterekisteröinnin).

Sivu on viimeksi päivitetty 22.2.2024