Sivutuotevalvonta

Valtakunnalliset viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa sivutuotteita koskevan lainsäädännön valmistelusta ja kansainvälisistä yhteyksistä.

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena sivutuotelainsäädännön täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ruokavirastolla on myös toimeenpanotehtäviä ja se valvoo hyväksymiään ja rekisteröimiään sivutuotealan laitoksia.

Ruokaviraston sivutuotteiden ohjaamisen ja valvonnan yhteystiedot löydät täältä.

Aluehallintovirastojen valvontaviranomaiset

Aluehallintovirastot ohjaavat ja koordinoivat sivutuotevalvontaa alueellaan. Koko maan aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät täältä.

Kunnan valvontaviranomaiset

Kunnaneläinlääkärit valvovat hyväksymiään ja rekisteröimiään sivutuotealan laitoksia. Lisäksi he valvovat Ruokaviraston hyväksymiä ja rekisteröimiä  laitoksia, jotka eivät sijaitse teurastamoiden yhteydessä.  Kunnaneläinlääkärit valvovat myös toimialueellaan muita paikkoja, joissa sivutuotteita kerätään, käsitellään käytetään tai  hävitetään. 

Oman alueesi kunnaneläinlääkärin yhteystietoja voit etsiä Ruokaviraston Eläinlääkäripalvelut-nettisivulta.

Sivu on viimeksi päivitetty 5.2.2024