Sivutuotevalvonnan yhteystiedot

Eläimistä saataviin sivutuotteisiin liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen abp @ ruokavirasto.fi.

Nimi

Puhelinnumero

Tehtävä

Kiviruusu Sirpa

040 092 0503

Eläinten terveyden ja lääkitsemisen yksikön johtaja, sivutuoteprosessin omistaja

Luukko Milla

050 5711369

 

Läänin- ja kunnaneläinlääkäreille kuuluvien laitoshyväksyntöjen ja -valvontojen sekä muiden käsittelemättömien sivutuotteiden käytön ja hävityksen valvonnan ohjaus, raatokeräilyn valvonnan ohjaus, sisämarkkinakaupan valvonnan ohjaus

Sundell Krister

050 473 6787

Läänin- ja kunnaneläinlääkäreille kuuluvien laitoshyväksyntöjen ja -valvontojen sekä muiden käsittelemättömien sivutuotteiden käytön ja hävityksen valvonnan ohjaus, sivutuotteiden sisämarkkinakaupan valvonnan ohjaus

Vienola Kirsi

050 479 0548

Läänin- ja kunnaneläinlääkäreille kuuluvien laitoshyväksyntöjen ja -valvontojen sekä muiden käsittelemättömien sivutuotteiden käytön ja hävityksen valvonnan ohjaus, sivutuotteiden sisämarkkinakaupan valvonnan ohjaus

Sampolahti Sani

050 575 5697

Sivutuotteiden rehukäytön valvonta ja valvonnan ohjaus

Hovi
Päivi

050 523 6503

Elintarvikelaitosten sivutuoteasiat

Salin Noora

050 303 8966

Teurastamoiden sivutuoteasiat

Torniainen Merja

050 369 3688

Lannoitevalmisteita valmistavien laitosten hyväksyntä ja valvonta

Blomqvist Laura

040 489 3412

Maitoalan laitosten ja jakelijoiden valvonta maitopohjaisten rehuksi käytettävien sivutuotteiden osalta

Venelampi Olli

040 842 3478 Päällikkö, lannoitevalmisteiden turvallisuus ja laatu

Viitasaari Elina

040 146 7551

Sivutuotteiden kolmasmaatuonti

 

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2022