Teknisten tuotteiden valmistus

Tekniset tuotteet ovat eläimistä saatavista  sivutuotteista  johdettuja tuotteita, joita ei ole tarkoitettu eläinten ruokintaan. Teknisiä tuotteita ovat esimerkiksi parkitut ja käsitellyt vuodat ja nahat, metsästystrofeet, täytetyt eläimet, käsitelty villa, karva, harjakset, sulat ja höyhenet ja niiden osat, luutuotteet posliinitavaroita varten, gelatiini ja liima, renderöidyt rasvat ja rasvojen johdannaiset.

Rekisteröinti

Teknisiä tuotteita valmistavien laitosten on oltava toimivaltaisen viranomaisen rekisteröimiä sivutuoteasetuksen (EY) N:o 1069/2009  artiklan 23 mukaisesti. Tekniset laitokset rekisteröi ja niitä valvoo paikallinen kunnaneläinlääkäri. 

Toimija hakee rekisteröintiä kirjallisesti täyttämällä Ruokaviraston internetsivuilta saatava lomake K. Sivutuotteiden lomakkeet osioon pääset täältä. Lomake ja tarvittavat liitteet toimitetaan paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Viranomainen voi rekisteröidä laitoksen hakemuksen ja siihen liitettyjen selvitysten perusteella.   

 

Sivu on viimeksi päivitetty 4.10.2022