Eläinlääkärin ammatinharjoittamiseen liittyvät yhteystiedot

Eläinlääkärin ammatin harjoittamiseen ja eläinlääkäriksi laillistumiseen liittyviin hakemuksiin vaadittavien liitteiden tulee pääsääntöisesti olla alkuperäisiä tai oikeaksi todistettuja jäljennöksiä. Nämä tulee toimittaa Ruokavirastolle kirjepostilla.

EU/ETA-yliopistosta valmistuneen EU/ETA-kansalaisen hakemus eläinlääkäriksi laillistamiseksi Suomessa muodostaa poikkeuksen ja hakemusasia voidaan yleensä hoitaa myös sähköpostitse. Tämä koskee myös Helsingin yliopistosta valmistuneita Suomen kansalaisia.

Ruokavirastolle osoitettavat eläinlääkärinammatin harjoittamista koskevat hakemukset ja ilmoitukset liitteineen voidaan lähettää Ruokavirastoon:

Ruokavirasto
Eläinlääkärin ammatinharjoittaminen
PL 100
00027 RUOKAVIRASTO

Lähetä salassa pidettävät tai muuten arkaluontoiset asiakirjat Ruokavirastoon Turvaviesti-palvelussa.

Jos lähetät hakemuksen tai kantelun sähköpostilla, käytä osoitetta kirjaamo@ruokavirasto.fi

Jos haluat kysyä lisätietoja eläinlääkäriksi laillistumisesta, eläinlääkärinammatin harjoittamisesta tai eläinlääkäreiden valvonnasta, ota meihin yhteyttä osoitteella:
elainlaakarit@ruokavirasto.fi

Jos sinulla on asiaa tai kysyttävää eläinlääkärirekisteristä, käytä osoitetta
elainlaakarirekisteri@ruokavirasto.fi

Asiointi sähköpostitse

 

 

 

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2023