Ehdollisuus eläinsuojelun valvonnassa

Ehdollisuuden valvontojen yhteydessä valvotaan myös eläinten hyvinvointia. Ehdollisuuden valvontaa tehdään pääsääntöisesti tiloilla, jotka on erikseen otannalla valittu tarkastuksen kohteeksi. Ehdollisuuden valvontaa voidaan laajentaa myös sellaisille tiloille, joilla on jonkin muun valvonnan yhteydessä havaittu laiminlyöntejä, tai jos valvontaviranomaisen tietoon on jollain muulla tavalla tullut eläinsuojelusäädösten laiminlyöntitapauksia. Ehdollisuuden vaatimusten noudattamista eläinten hyvinvointisäädösten osalta valvovat aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit.

 
Sivu on viimeksi päivitetty 14.12.2022