Eläinsuojelun valvonta

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttuu 1.1.2024. Tällöin alkaa eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla nykyinen eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuvat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset jäävät toistaiseksi voimaan.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Alueellisten ja paikallisten eläinsuojeluviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä kohdellaan eläinsuojelusäädösten mukaisesti. Eläinsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvotaan eläinsuojelutarkastuksissa. Tarkastajalla on oikeus eläimen, sen pitopaikan tai kuljetusvälineen tarkastamiseen. Tarkastajalla on oikeus tarkastaa myös eläimelle tarkoitettu ruoka ja juoma sekä eläimen hoidossa käytetyt välineet ja varusteet.

Lievien eläinsuojelullisten epäkohtien korjaamiseksi tarkastuksen suorittaja antaa eläimen omistajalle ohjeita ja neuvoja, joilla pyritään edistämään eläimen hyvinvointia. Mikäli tarkastuksessa havaitaan säädösten laiminlyöntejä, eläimen omistajalle annetaan kielto jatkaa määräysten vastaista toimintaa tai määräys korjata eläinten olosuhteet annetussa määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan, että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa annettua päätöstä voidaan tehostaa aluehallintoviraston antamalla uhkasakolla tai uhalla, että määrätyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

Eläinsuojelulain mukaan viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä omistajan kustannuksella myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinsuojelulliset syyt niin vaativat. Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon. Tuotantoeläimille järjestetään ensiapuna ruokaa ja juomaa sekä hoitaja paikan päälle, tai vaihtoehtoisesti järjestetään hoitoa muualla. Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan myydä, viedä teuraaksi tai lopettaa paikan päällä.

Törkeä eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos ovat rikoslain alaisia tekoja. Jos henkilö tuomitaan eläinsuojelurikoksesta, voidaan hänet samalla tuomita menettäneeksi oikeutensa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä. Eläintenpitokielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä.

Ajankohtaista:

 • 21. kesäkuuta 2023

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle

  Laiminlyönnit ovat paikoin lisääntyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa…

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle
 • 1. kesäkuuta 2022

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2021. Aiempien vuosien tavoin 80 prosenttia kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa
 • 26. toukokuuta 2021

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä

  Laiminlyönnit ovat laskeneet hieman kaikilla tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla broileritiloja lukuun ottamatta, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille.

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä
 • 9. kesäkuuta 2020

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa

  Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten…

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa
 • 6. kesäkuuta 2019

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastuskäynti johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2018. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa
Sivu on viimeksi päivitetty 8.12.2023