Eläinsuojelun valvonta

Eläinten hyvinvointia koskeva lainsäädäntö muuttui 1.1.2024. Tällöin alkoi eläinten hyvinvoinnista annetun lain (693/2023) soveltaminen. Samalla aiempi eläinsuojelulaki ja -asetus kumoutuivat. Aiemman eläinsuojelulain nojalla annetut eläinlajikohtaiset asetukset ovat toistaiseksi voimassa.

Huomioi, että osa sivuston tiedoista on toistaiseksi päivittämättä.

Alueellisten ja paikallisten eläinten hyvinvoinnin valvontaviranomaisten tehtävänä on valvoa, että eläimiä kohdellaan eläinten hyvinvointisäädösten mukaisesti. Eläinten hyvinvointilain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvotaan eläinten hyvinvoinnin tarkastuksissa. Tarkastuksen tekijällä on oikeus päästä tiloihin, joita tarkastuksen tekeminen edellyttää, ja ottaa maksutta valvontaa varten tarvittavia näytteitä sekä tallentaa ääntä ja kuvaa. Hänellä on oikeus tarkastaa eläin, eläimen pitopaikka ja muut eläintenpitoon liittyvät tilat, eläintä varten tarkoitettu ravinto, juotava, varusteet ja välineet sekä eläintenpitoon liittyvät tiedot ja asiakirjat sekä muut valvonnan kannalta merkitykselliset seikat.

Valvontaviranomaiset pyrkivät neuvoin edistämään eläinten hyvinvointia. Jos eläinten hyvinvointisäädöksiä ei ole noudatettu, valvontaviranomaisen on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että niitä noudatetaan. Jos havaittu rikkomus on vähäinen ja epäkohta voidaan poistaa tarkastuksen yhteydessä tai ilman, että se edellyttää uusintatarkastusta, viranomainen voi kehottaa eläinten hyvinvointisäädöksiä rikkovaa välittömästi tai asian laatuun nähden riittävässä määräajassa täyttämään velvollisuutensa. Muussa tapauksessa valvontaviranomaisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin hallintopakkoasian vireille saattamiseksi. Eläinten hyvinvointisäädöksiä rikkovalle annetaan kielto jatkaa tai toistaa määräysten vastaista menettelyä tai toimintaa, tai määräys täyttää velvollisuutensa välittömästi tai annetussa määräajassa. Määräajan umpeuduttua kohteeseen tehdään uusintatarkastus, jolla valvotaan, että määräystä on noudatettu. Tarvittaessa annettua päätöstä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetyt toimenpiteet teetetään laiminlyöjän kustannuksella, tai toiminta keskeytetään.

Eläinten hyvinvointilain mukaan viranomaiset voivat tarkastuskäynnillä ryhtyä laiminlyöjän kustannuksella myös välittömiin toimenpiteisiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi, mikäli eläinten hyvinvoinnin turvaaminen sitä edellyttää. Lemmikkieläinten vakavissa laiminlyöntitapauksissa päädytään useimmiten eläinten kiireelliseen haltuunottoon. Tuotantoeläimille järjestetään ensiapuna ravintoa ja juotavaa sekä hoitaja paikan päälle, tai vaihtoehtoisesti toimitetaan eläin muualle saamaan hoitoa. Mikäli eläinten hoito ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, ne voidaan myydä, viedä teuraaksi tai lopettaa paikan päällä.

Tarkempaa tietoa eläinten hyvinvoinnin valvonnasta sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista löytyy eläinten hyvinvointilain 11 ja 12 luvuista. 

Törkeä eläinsuojelurikos, eläinsuojelurikos ja lievä eläinsuojelurikos ovat rikoslain alaisia tekoja. Jos henkilö tuomitaan eläinsuojelurikoksesta, voidaan hänet samalla tuomita menettäneeksi oikeutensa omistaa, pitää tai hoitaa eläimiä. Eläintenpitokielto voi olla joko määräaikainen tai pysyvä.

Ajankohtaista:

 • 21. kesäkuuta 2023

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle

  Laiminlyönnit ovat paikoin lisääntyneet tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla, ilmenee uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa…

  Eläinsuojelutarkastuksissa palattiin koronaa edeltävälle tasolle
 • 1. kesäkuuta 2022

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastus johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2021. Aiempien vuosien tavoin 80 prosenttia kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit korostuvat eläinsuojelutarkastusten kiireellisissä viranomaistoimissa
 • 26. toukokuuta 2021

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä

  Laiminlyönnit ovat laskeneet hieman kaikilla tarkastetuilla tuotantoeläintiloilla broileritiloja lukuun ottamatta, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Viranomaiset ovat onnistuneet kohdistamaan eläinsuojeluvalvontaa hyvin riskitiloille.

  Eläinsuojelun otantatarkastuksissa pientä laskua laiminlyönneissä
 • 9. kesäkuuta 2020

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa

  Laiminlyönnit ovat lisääntyneet nauta-, sika- ja lammastiloilla, selviää uusimmasta Ruokaviraston eläinsuojeluvalvonnan raportista. Otantaan perustuvissa eläinsuojelutarkastuksissa paljastui säädösten…

  Laiminlyönnit lähes kaksinkertaistuivat eläinsuojelun otantatarkastuksissa
 • 6. kesäkuuta 2019

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa

  Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastuskäynti johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2018. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui…

  Lemmikit lisänneet kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa
Sivu on viimeksi päivitetty 8.4.2024